Agenda v HELIOSu pokryje celý výrobní proces

27. 02. 2023

Moderní podnikový informační systém ERP výrazně usnadní digitalizaci ve výrobních firmách. Stejně tak může pomoci s řízením skladu, a to včetně nejmodernějších automatizovaných skladů.

HELIOS výrobní podniky využívají k technické přípravě výroby, umí vypočítat a sledovat výrobní náklady, evidovat výrobní kroky a přehledně naplánovat materiálové i kapacitní zajištění požadavků na výrobu.

Nástroj samozřejmě dokáže reagovat na změny ve vyráběném sortimentu a umí průběžně upravovat množství produkce, případně reaguje na aktuální stav objednávek i specifických přání zákazníků. Výrobní modul navíc podporuje obchodní procesy a poskytuje informace o dodacích lhůtách a cenách, monitoruje rozpracovanost a náklady výrobků zadaných do výroby.

Výrobní ředitel má díky nabídkovému řízení už v obchodní fázi konkrétní informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby. Tvorba technické přípravy výroby (TPV) je založená na kódech změn s datovou platností a umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace.

Součástí plánování výroby je vlastní plánovací proces, který využívá některé algoritmy APS řešení, například kombinaci zpětného a dopředného plánování, optimalizaci výrobních a mezioperačních časů a řazení dávek na jednotlivých pracovištích. Velkým přínosem pro plánovače výroby je online sběr dat o stavu hotových kusů a rozpracované výrobě s využitím modulu MES REVA Gatema. Sběr dat o stavu výroby probíhá také prostřednictvím čárových kódů nebo dotykového displeje tabletu či jiných zařízení a poskytuje tak detailní přehled o rozpracovanosti.

Další funkcionalitou je důkladná analýza, která porovnává plánované a skutečné výrobní náklady. Tím umožňuje odhalit místa, kde jsou překročeny náklady, a místa, kde je možné náklady snížit. Systém je připraven reagovat pružně na neočekávané skutečnosti, jako je například nemoc pracovníka, odstávka stroje nebo realizace urgentní zakázky s nejvyšší prioritou. Jedním z nabízených nástrojů je vizualizace celého výrobního plánu a EDI komunikace

Nástroj Gatema Výroba je určen pro střední a velké firmy, jež se orientují na kusovou, sériovou, zakázkovou či projektově řízenou výrobu, případně na jejich kombinaci. Modul podporuje komplexní algoritmus logisticko-výrobního plánování – Materiálové plánování anonymní (MRP), Kapacitní plánování (MRP II), Pokročilé plánování (APS).

Kanban inspirovaný Japonskem

Na vývoji modulu Výroba řešení HELIOS se neustále pracuje podle připomínek stávajících klientů. Novinky a aktualizace zajišťuje oddělení pro výzkum, vývoj a produktový management. Jedním z úkolů pro vývojáře je zdokonalování analytické metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), která identifikuje místa možného vzniku vad ve výrobě.

Vznikla také elektronická verze oblíbeného japonského systému kanban (e-kanban), který je založen na zajištění takzvané štíhlé výroby. Kartičky „kanbany“ provázejí výrobky během výrobního cyklu a v přehledné grafické podobě na monitoru je zobrazený aktuální stav množství na kanban kartách. Není bez zajímavosti, že se systémem kanban přišla japonská automobilka Toyota a zavedla systém výroby JIT (Just In Time). Tento systém vymyslel japonský inženýr Taiiči Óno.

Takzvaný e-kanban využívá v současnosti řada výrobců, eliminují se tím chyby ručního zadávání, případně ztráta kartiček. Hlavní výhoda spočívá v tom, že se elektronické kanbany mohou integrovat do systémů ERP, což umožňuje sledovat poptávku v reálném čase v rámci interní logistiky podniku. Data získaná ze systému lze použít k optimalizaci zásob. Mezi velké mezinárodní firmy, které tento systém využívají, aby zvýšily efektivitu výrobních procesů, patří například americká automobilka Ford Motor Company nebo kanadský výrobce letadel Bombardier.

Řízení skladu pomocí Gatema WMS

HELIOS také umí spolupracovat s řešením Gatema WMS, které je určeno k provádění skladových operací a řízení skladů v on‑line režimu. Typickým příkladem je vytváření a kontrola skladových dokladů, provádění inventur, expedice zboží, vychystávání materiálů. Načítání položek probíhá snímáním čárových nebo 2D kódů, stejně jako například doplnění šarží či expirace výrobních čísel.

Velkoobchod zaměřený na gastronomické obaly Wimex dlouhou dobu používal systém papírových výdejek, při kterém zaučení zpravidla trvalo 1,5 měsíce. A i poté bylo potřeba pracovníky složitě kontrolovat, aby nepouštěli ven zboží s chybami. Postupem času se firma kvůli papírovému systému logistiky už nebyla schopna dále rozvíjet a dosavadní řešení jí nepomáhalo, nýbrž brzdilo. Výdejkový režim skladování a distribuce nestíhal držet krok s průměrným každoročním růstem 10–12 %.

Ohledně přechodu z papírového systému logistiky na automatizaci procesů panovaly ve firmě určité obavy. Bylo totiž jasné, že ovlivní práci zejména zaměstnanců a brigádníků v centrálním skladu, kde pracují i lidé, jejichž počítačové dovednosti mohou mít své limity. Systém však brzy všechny přesvědčil, že je pomocným nástrojem. Dnes už nikdo z nich nechce zpátky tužku a papír.

Skladová logistika

Dalším řešením spolupracujícím se systémy HELIOS v oblasti skladů je Gatema Kardex. Kardex vylepší skladovou logistiku, automatizuje proces vychystávání zboží a šetří skladovou plochu.

Systém řídí, kam a případně i kdy se daná kmenová karta skladu naskladňuje a odkud, a kdy se vyskladňuje. Také zajišťuje optimalizaci jak při naskladňování, tak při vyskladňování zboží a stojí za rychlejším průběhem pohybu se sortimentem.

Pokud je skladovací prostor vybaven velkým zobrazovacím zařízením, je možno při instrukci pro naskladnění nebo vyskladnění zobrazit graficky polici a zvýraznit lokaci, se kterou má skladník pracovat. Jde o nástroj, který podpoří skladníka při práci a přispívá k minimalizování chyb. Stejně jako WMS, tak i Kardex pracuje s mobilními terminály a při práci s ním dochází automaticky k zadávání povelů pro skladovací věže.

Plně automatizovaný sklad už není výsadou jen velkých automotive společností a e-commerce. Stále častěji k němu přistupují firmy z dalších oborů, které chtějí zůstat konkurenceschopné a chtějí využít všechny výhody, jaké automatizace přinášejí. Proto je důležité nepodcenit výběr správného řešení. Je nezbytné, aby přesně odpovídalo a pokrylo rozsah požadavků výrobní firmy.

Potřebujete optimalizovat výrobu
a skladové prostory?

Pokud Vám ruční evidence skladu přerůstá přes hlavu,
pak je nejvyšší čas na automatizaci, která zpřehlední záznamy
a uspořádá Váš sklad.
Víme, jak na to.
Pomůžeme Vám s tím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram