Firma Bršlík s. r. o.  využívá ke své práci HELIOS iNuvio

14. 02. 2023

Nářezové centrum BRŠLÍK s.r.o., generální dodavatel nábytkových dílců, se jmenuje po majiteli a zakladateli Pavlu Bršlíkovi, který firmu založil v roce 2012. Centrum pomáhá s nářezem plošného materiálu, olepuje hrany a zajišťuje plošné lisování. Dodává nábytkové dílce truhlářům a truhlářským dílnám, kterým tak odpadá starost s pořizováním i údržbou spousty strojů. Využitím centra se tak mohou truhláři věnovat samotné kompletaci a zvládnou tak o dost více zakázek v kratším čase.

Firma Bršlík s.r.o. svým zákazníkům díky specializované technologii šetří čas i peníze. Zároveň nabízí možnost nákupu plošného materiálu od předních výrobců, i poradenský servis.

Prozákaznický přístup je pro ně hlavní a rychlost je pro ně na prvním místě. Až 92 % zakázek odbaví do pěti pracovních dnůcenovou nabídku dokáže stanovit do pěti minut po obdržení objednávky.

Bez řádného systému pro evidenci by to nešlo

Firma neustále investuje do vlastních zaměstnanců a do technologie, kterou používá. Vytvořila zákaznický portál, aby bylo odbavování objednávek co nejjednodušší jak pro zákazníky, tak i pro firmu samotnou, a zároveň aby bylo vyřízení objednávky naprosto bezchybné.

Jedním z důvodů pro pořízení ERP HELIOS byla potřeba podpory složité cenotvorby. Schopnost automatického načítání cen od dodavatelů i automatického dopočítání marží.

Implementace HELIOS iNuvio pro firmu Bršlík

Nářezové centrum Bršlík s.r.o. je výrobní společnost a má nasmlouvaných hned několik obchodních partnerů. Má možnost výběru z několika skladů, čímž dokáže sehnat pro zákazníky i méně dostupný materiál, ale také vznikají vyšší nároky na evidenci mnoha různých vstupních cen sortimentu.

Připravili jsme společnosti Bršlík s. r. o. HELIOS iNuvio, který zvládne rozložení odběratelů až do šesti cenových hladin – automatické dopočty cen jednotlivých materiálů v cenových hladinách na základě ceny dodavatele navýšené o marži a ponížené o slevu dle úrovně cenové hladiny plus individuální ceníky pro VIP odběratele. Materiály musely být zároveň rozděleny do sortimentních skupin, na které je možné přiřadit slevy pro jednotlivé cenové hladiny.

Dalším z požadavků, co ERP pro firmu Bršlík mělo umět, byla možnost správy přístupových údajů v systému eRozrys pro odběratele a možnost tvorby materiálové kmenové karty jak ručně, tak i načtením z katalogů dodavatelů. Systém eRozrys je e-shop, který čerpá data o zákaznících, materiálech a jejich cenách pro jednotlivé odběratele. HELIOS iNuvio nabízí možnost využívat připravených importů pro načítání dat z katalogu vícero dodavatelů.

Zároveň pro spojení s jedním z dodavatelů materiálů byl doprogramován online můstek pro aktualizace skladových cen a množství jednotlivých materiálů.

Díky propojení systémů tak vzniká nástroj pro hladké odbavení a vyřízení zakázek.

Průběh zakázky firmou

V systému eRozrys zákazník nadefinuje požadované rozměry dílů a požadované materiály. Systém provede kalkulaci nářezových plánů a vypočítá, kolik desek k řezání a kolik metrů hran je k vyřízení zakázky potřeba udělat, a jaké operace (řezání, lepení, dvojení hran...) a v jakém množství je potřeba provést.

Každá kalkulace zákazníka se do HELIOS iNuvio přenáší jako nabídka (zákazník si může zkoušet počítat různé varianty). Po potvrzení objednávky eRozrys dává podklady o požadovaných materiálech a operacích do ERP HELIOS iNuvio. Ten spustí automat na generování obchodního případu. Na základě načtení přístupových údajů z HELIOSu se vytvoří uživatelský účet odběratele v systému eRozrys.
Následně se vygeneruje nabídka za pomocí podkladů z HELIOSu, ta se nechá potvrdit odběratelem. Když odběratel nabídku akceptuje a potvrdí, přenáší se potvrzení objednávky opět do HELIOSu. HELIOS ověří, zda se jedná o smluvního zákazníka.

Pokud se o stávajícího zákazníka nejedná, automaticky se vygeneruje zálohová faktura a ke zpracování objednávky dochází až po zaplacení zálohové faktury. Jedná-li se o smluvního zákazníka, objednávka se ihned zařádí do zpracování a výroby.
Z objednávky se automaticky generuje výrobní příkaz včetně materiálů a operací. Ve výrobě se plánují kapacity na skupiny strojů, které provádí stejnou operaci.
Kapacity plánuje plánovač pomocí plánovacích nástrojů v HELIOSu. HELIOS disponuje funkcionalitou pro automatickou tvorbu vychystávacích listů, která respektuje plán výroby, i automatizací pro tvorbu objednávek materiálů. Ve výrobě probíhá obsluha evidence výrobních operací pomocí terminálů ETH od zahájení až po ukončení operací.

Automatizace, která šetří čas

Jak hodnotí přínosy jednatel společnosti Pavel Bršlík? „Rutinní činnosti jsme zautomatizovali a ušetřený čas tak můžeme využívat pro zkvalitňování našich služeb“.

Automatické generování evidence kompletního obchodního případu po potvrzení nabídky, kdy systém sám generuje došlou objednávku, zálohovou fakturu, kterou sám odesílá emailem i výrobní příkazy pro výrobu.

Na základě materiálů a služeb z nabídky vytvoří kusovníky a technologické postupy. Po dokončení výroby sám generuje a tiskne dodací listrealizační fakturu.

Výhodou je také plánovač výroby, který má k dispozici seznam nezaplánovaných zakázek a má možnost je v rozhraní rozepsat na konkrétní den a určovat pořadí zpracování zakázky v rámci dne. Lze také sledovat pokrytí zakázek materiálem, plánování výroby, denní a týdenní kapacitu výroby.

„Díky ERP HELIOS iNuvio jsme získali také pravidelný reporting“, uzavírá  jednatel Bršlík.

Agendy HELIOSu implementované pro společnost Bršlík

• Jádro

• Nástroje vizualizace

• RP Uživatelské editory

• Správa osobních údajů – rozšířené

• Kartové centrum

• RP. El. komunikace – CZ (ČSOB)

• Účetnictví

• Pokladna

• Majetek

• Sklady

• Nabídky, objednávky a rezervace

• Fakturace

• RP Platební terminál (ČSOB)

• Firemní aktivity

• Mzdy

• Výroba – technická příprava výroby

• Řízení výroby

• Mzdy

• Výkazy a reporty

Zaujalo vás řešení u firmy Bršlík a rádi byste měli automatizovanou vlastní společnost?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram