Kontaktujte naši hotline

Velmi nám záleží na kvalitě a úrovni podpory, kterou vám poskytujeme. Rádi vám s informačním systémem HELIOS iNuvio poradíme, pomůžeme anebo navrhneme optimální řešení.

Můžete nás kontaktovat těmito způsoby:

 • e-mailem na adrese hotline.inuvio@gatema.cz
 • telefonicky na čísle +420 516 770 516 (v pracovní dny mezi 8. a 16. hodinou)
 • zadáním požadavku do helpdesku (výhodou je informování o stavu řešení vašeho požadavku) - pro zřízení přístupu do helpdesku prosím napište e-mail na hotline.inuvio@gatema.cz

Hotline vám poskytujeme zdarma v rámci zaplacené systémové podpory. Je ale důležité si vyjasnit, co to vlastně hotline je

Hotline je poskytován proškoleným uživatelům informačního systému HELIOS iNuvio, kteří jsou ve smluvním vztahu souvisejícím s používáním nebo administrováním informačního systému HELIOS iNuvio. Pokud to přeložíme do srozumitelného jazyka – hotline poskytujeme našim zákazníkům, kteří byli zaškoleni na používání informačního systému HELIOS iNuvio.

Cílem služby hotline je pomoci uživateli odstranit překážku, která brání běžné práci se systémem HELIOS iNuvio, nebo navrhnout řešení nebo postupy, jak překážku odstranit nebo obejít.

Příklady využití hotline:

 • krátký dotaz či konzultace
 • nahlášení chyby nebo připomínky k programu

Hotline není:

 • hovor překračující 15 minut
 • školení uživatelů
 • implementační práce
 • změna nastavení systému
 • metodický návrh řešení
 • konzultace produktů třetích stran
 • tvorba a úprava tiskových formulářů, sloupečků, externích akcí, automatů a dalších nástrojů přizpůsobení
 • tvorba a úprava účetních kontací
 • instalace a správa certifikátů
 • programátorské práce a zakázkové úpravy programu
 • oprava zákaznických dat v případě chyby uživatele
 • zásah do zákaznických dat
 • instalace SQL, systému HELIOS nebo jeho komponent (např. pluginů)
 • technická konzultace (zálohování, joby, rychlost, integrace s jinými systémy...)
 • účetní, daňové a legislativní poradenství
 • poradenství v oblasti podnikových procesů
 • aktualizace systému (stažení nové verze)

Proč to tak máme nastavené

Nechápejte prosím toto upřesnění pojmu hotline tak, že nechceme, abyste se nám ozvali. Rádi s vámi váš požadavek projdeme a pokusíme se vám pomoci. Pokud překročíme rozsah hotline, předem nebo v průběhu hovoru vás upozorníme, že se jedná o placenou konzultaci.

Stejně tak nás můžete rovnou kontaktovat s požadavkem na placenou službu (např. požadavky na konzultaci, nastavení systému, výjezd, školení, programátorské práce…).

Děkujeme vám za respektování zásad hotline. Zpoplatněné služby nám umožňují navyšovat kapacitu a zlepšovat kvalitu a odbornost našich služeb.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram