Personalistika v ERP HELIOS

30. 01. 2023

Na kvalitní personalisty nebo dobře fungující HR oddělení jsou dnes kladeny čím dále větší nároky. Jsou zpravidla prvními, s kým se uchazeč o místo setkává. Dle vystupování i profesionálního chování si dělá obrázek o celé firmě, a na základě následné péče, motivace a rozvoji ze strany personalisty rozhoduje, zda ve firmě zůstává či s koncem zkušební doby nespokojeně odchází.


Platí, že HR oddělení musí řešit mnoho individuálních situací, kde je vždy více možností
a záleží na vztazích, kontextu a kultuře, jak se postarají o výsledek.  Navíc jejich pozice vyžaduje různorodé znalosti z oblasti řízení, práva, komunikace, financí až po psychologii.
Z původních, hlavně administrativně zaměřených personalistů, se postupem času stávají partneři manažerů, kteří spolupracují na správném sestavení týmu.
Ne nadarmo platí, že personalisté ve firmách pracují s nejdůležitějším kapitálem firmy.

Firemní personalistice je nutné věnovat maximální pozornost. Přestože se starají doslova
o životní cyklus zaměstnance ve firmě, mají také možnost si některé úkony ulehčit a automatizovat.

Pomocníkem HR oddělení je modul Mzdy a lidské zdroje ERP HELIOS

Modul Mzdy a  personalistika zahrnuje čtyři agendy v podobě personalistiky, docházky, mezd a personálních dokumentů.

Personalistika

Obsahuje agendy spojené s výběrovým řízením a uchazeči o zaměstnání a umožňuje přenos informací na kartu pracovníka v případě přijetí uchazeče. Sleduje a eviduje školení, lékařské kontrolu jsou-li pro profesi nezbytné.

Eviduje volná pracovní místa a výběrová řízení, která v souvislosti s nimi běží, podporuje správu životopisů dle legislativních požadavků a také umožňuje implementaci vlastní metodiky. Samozřejmostí jsou evidence a záznamy z pohovorů uchazečů o zaměstnání, podporuje jejich vyhodnocení prostřednictvím strukturovaných otázek při přijímacím pohovoru a v neposlední řadě je agenda napojena na personální servery (jobs.cz, sprace.cz, jobpilot.cz a další) pro zadávání inzerátů.

Agenda Personalistika ERP HELIOS je tak především propojená s náborem a nástupem zaměstnance.

Mzdy

Agenda mzdy je plně v souladu s aktuální mzdovou legislativou. Je provázána s exekučním i insolvenčním rejstříkem, vede komunikaci s portály veřejné správy, ČSSZ a v rámci ERP HELIOS pracuje s daty z docházkového a personálního systému.
Nabízí tak automatizovanou správu odvodů a přípravy výplatních pásek, ale také umožňuje automatickou tvorbu platebních příkazů a zaúčtování případných srážek nebo salda.

Agenda Docházka

Jak už samotný název napovídá vede veškerou evidenci o pracovní době zaměstnance. Připravuje podklady pro odměny, ale nároky na stravné a dovolené. Automatizuje cestovní příkazy a vypočítává diety. Sleduje přesčasy a eviduje podklady pro roční daňové zúčtování. Pracuje s různými úvazkovými modely.


A dále? Zvládá evidenci docházky třeba na otisk prstu, nebo čip, dokáže zaznamenat i homeoffice, protože zaznamenává stavy i na dálku přes síť.

Dokumenty

Eviduje statistické údaje o zaměstnancích (věk, vzdělání, pozice atd.) Hodnotí výkonnosti zaměstnanců a plnění stanovených cílů a plánů. Sleduje náklady na zaměstnance a efektivitu vzdělávání, absence, nemocnost, čerpání dovolené. Zároveň vyhodnocuje data z náborů, efektivitu náborů a inzerce, nebo personální agentury. Poskytuje také údaje pro finanční ocenění. Eviduje výplatnice. Připravuje podklady a statistiky pro další vyhodnocování.

Modul Mzdy a lidské zdroje systému HELIOS

Pomáhá s evidencí personálních a mzdových údajů zaměstnance a správou všech jeho dokumentů v procesu výběrového řízení nových uchazečů. Efektivně zpracovává všechny údaje v různých časových intervalech, tak jak zaměstnavatel vyžaduje. Hlídá platnosti smluv, včetně pracovních náplní, informuje o legislativních změnách týkající se zákoníku práce a pracovně zaměstnaneckého práva. Zvládá souběžně zpracovávat různé zaměstnanecké poměry.

Variabilně pracuje s povinnostmi odvodů, i částkami, které jsou osvobozené od daní, zohledňuje nezabavitelné částky  i různé mzdové termíny napříč firmou.

Připravuje podklady pro účetní zohlednění. Velmi účinně připomíná personalistům reakce pro uchazeče, či jubilea zaměstnanců.

Celkově usnadňuje a automatizuje rutinní činnosti, které zabírají čas,  a dávají personalistovi prostor pro vymýšlení osobních plánů a možnosti se věnovat a naslouchat zaměstnancům, aby byli ve firmě spokojení.
Personalisty zatěžuje administrativa a byrokracie úplně zbytečně. Přitom je tu možnost, jak si práci usnadnit. S ERP HELIOS budou mít personalisté více času se věnovat uchazečům a zaměstnancům než papírování.

Výhody ERP HELIOS

A co víc? Oproti docházkovým systémům, ze kterých je nutné docházková data zaměstnanců exportovat do mzdového nebo účetního systému, má ERP HELIOS nespornou výhodu v tom, že se nic nikam neexportuje.
Z potenciálního kandidáta o zaměstnání můžete ihned udělat zaměstnance a přiřadit jej ke konkrétnímu výrobnímu stroji, na němž začnete sledovat vykazování činnosti. Prostě s jednou evidencí původně uchazeče, se kterou pracují personalisté, může výrobní ředitel ihned sledovat jeho práci a výrobky, které vyrobí a kam jsou vyexpedovány i kolik za ně firma utržila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram