Společnost Gatema PCB zkrátila průběžnou dobu výroby díky modulu Výroba ERP HELIOS Nephrite

24. 11. 2022

Více než čtvrt století vyrábí Gatema PCB desky plošných spojů (DPS) pro přední společnosti z celé Evropy a stala se klíčovou entitou skupiny Gatema Holding, která vyrábí DPS pro cca 800 společností v patnácti zemích Evropy – a to včetně největších distributorů v oboru.
Výroba každé desky je čistě zakázkový typ výroby a každá výrobní zakázka je specifická a odráží požadavky zákazníka nejen na kvalitu, ale především na rychlost dodávky.

Modul Výroba ERP HELIOS zpřesnil sledování výroby, a to ihned od počátku jeho používání. Hodně tomu přispěl objednávkový konfigurátor, který zákazníci Gatemy PCB vyžívají na webových stránkách firmy pro zadávání poptávek a objednávek. Konfigurátor je přímo propojen do ERP HELIOS.
Postupnou optimalizací výrobních procesů za pomoci ERP HELIOS došlo k výraznému zkrácení průběžné doby výroby desek plošných spojů a tím ke zrychlení dodací doby směrem k zákazníkům. Díky implementaci MES Reva mají operátoři výroby přesný přehled o stavu zakázky.
Implementace probíhala za plného výrobního provozu a byla velmi rychlá a úspěšná. Nyní v ERP HELIOS současně pracuje 90 uživatelů Gatema PCB.

Výrazné zrychlení průběžné doby se nám podařilo realizovat i díky automatizaci při zadávání výrobních dat v přípravě výroby a odstranění ručních přepisů výrobních postupů pro výrobní operátory. Zákazník v dnešní době klade velký důraz na kvalitu výrobku, jeho čistotu, mechanickou kvalitu, ale zároveň požaduje velmi rychlé dodání výrobku. To vše se nám podařilo realizovat díky implementaci ERP HELIOS.“ uvádí Radim Vítek, vedoucí výroby desek plošných spojů.

Modul Výroby ERP HELIOS pomohl firmě zkrátit výrobu desek na hodiny

Každá objednávka desek od zákazníka je jedinečná, díky konfigurátoru dochází ke zpřesnění požadavků parametrů na desku. Konfigurace se automatizovaně načte do ERP HELIOS a workflow zajistí zaslání informace na oddělení přípravy dat. Zkracuje se doba celého procesu zadávání dat do ERP. Dále odpadá složitost kontroly na přípravu dat v TPV a tvorba výrobního postupu, protože tyhle kroky jsou v ERP HELIOS uložené a automatizované. Rozhodně nehrozí, že se někdo při přepisu požadavků parametrů zákazníka splete a také se nemusí párovat data od zákazníků s parametry pro výrobu. Vše je automatizováno v modulu Výroba“, upřesňuje Petr Vařeka, vedoucí implementačního týmu ERP HELIOS.

Při samotné výrobě DPS (desek plošných spojů) na dílně dochází díky modulu Výroba k automatizovanému načtení programu pro řízení technologické linky nebo stroje (vrtačky, lisu, frézy nebo CNC). Přímo na dílně výrobní operátor následně potvrdí odvedení práce a výroby načtením čárového kódu dané operace a tato informace se přenese do modulu Výroba. Na každé zakázce je přesná informace o zahájení a ukončení operace postupu. Na odvádění práce se váže i materiálové plánování a výdeje materiálu do výroby.

 „Například proces vrtání desek plošných spojů: způsob vrtání, zahloubení, konkrétní místa pro vrtání i hloubka vrtů jsou zanesené ve výrobním postupu pod konkrétním kódem. Modul Výroba nabídne stroji program uložený na síti s postupem vrtání. Operátorovi stačí potvrzením na stroji schválit program. Nedochází tak z prodlevám, protože modul Výroba postupuje podle pracovního návodu výrobních operaci na další pracovní místo“, vysvětluje Vařeka.


ERP HELIOS tedy přesně sleduje a eviduje v jaké fázi výrobního procesu se daná deska nachází, což výrazně zrychluje orientaci o stavu zakázky ve výrobě.


Dokázali jsme zefektivnit přípravu dat pro výrobu na minimum. Pokud přichází objednávka od zákazníka se správně zadanými daty, v HELIOSu vidíme jednotlivé postupy zpracování jako je vrtání, frézování, kontrolu motivu, sekci masky a tak dále. Pokud HELIOS ani technik na přípravě výroby nenahlásí žádné omezení, tak může jít deska za pár minut skutečně do výroby. Svůj čas potřebuje na přípravu chemie, svůj čas fyzika, něco samozřejmě spadne do procesování celé zakázky. Ale už dokážeme kvalitní desku vyrobit přibližně za 14 hodin, což dříve bez HELIOSu čítalo 10–14 dnů,“ říká Václav Ambrož, vedoucí oddělení technické přípravy.

Specifické potřeby firmy při výrobě desek plošných spojů


Velkou výhodou HELIOSu je možnost jeho přizpůsobení potřebám výrobní firmy. Pro Gatemu PCB je modul Výroba v mnoha místech naprogramován na míru. To je velká výhoda a umožňuje postupné další vylepšování HELIOSu “, upřesnil Jiří Měřínský, vedoucí vývoje HELIOSu.

Následně vyjmenovává hlavní specifika řešení pro výrobu desek:

 • Propojení objednávkového konfigurátoru na ERP HELIOS.
 • Propojení ERP HELIOS na software pro zpracovávání technických dat o vyráběné desce.
 • Implementace MES Reva.
 • Implementace WMS.
 • Tvorba nabídkové ceny u násobných desek.
 • Workflow spojené se zakázkou.
 • Specifika potřeb řízení kvality.

Implementace modulu Výroba ERP HELIOS

Postupné navyšování počtu zakázek ve výrobě a také rozšiřování počtu technologií výroby  vedlo vedení firmy k rozhodnutí implementovat ERP HELIOS. Celkově neudržitelný stav s ručním sledováním výroby se vedení společnosti rozhodlo řešit v roce 2000. Implementace ERP HELIOS proběhla velmi rychle a bez odstávky provozu.
Kompletní implementaci včetně současné podpory provozu ERP HELIOS řeší společnost GATEMA IT, patřící do stejného holdingu jako firma GATEMA PCB.


Přínosy modulu Výroba

 • Rychlá návratnost vložených investic do ERP HELIOS
 • ERP HELIOS „roste“ společně s firmou
 • Dokonalý přehled o stavu zakázky od tvorby nabídky, objednání, přes vlastní výrobu až po expedici
 • Vyhodnocení ziskovosti zakázky
 • Snížení počtu neshod, předcházení neshodám
 • Vyhodnocení prostojů a předcházení prostojům
 • Plánování údržby strojů snižuje prostoje strojů
 • Zrychlení komunikace se zákazníkem jak pomocí konfigurace, tak automatizací workflow v objednávkovém procesu
 • Kumulace výroby na úrovni polotovarů

Zaujaly vás vlastnosti modulu Výroba?

Rádi vám o něm povíme více. A nejen to, představíme vám ho i v praxi.
Tak nejlépe pochopíte reálné přínosy pro vlastní výrobní procesy.

Historie společnosti Gatema PCB

Gatema PCB a.s. roste a vyvíjí se od roku 1994. Začínalo se ve dvou a dnes v Boskovicích, a dále na pobočkách Kubatronik v Německu a Katema Tec v Rakousku pracuje 130 lidí a společně tvoří roční obrat cca 300 milionů Kč.

Výroba prototypových DPS začala původně na Cejlu odkoupením části technologií od podniku Prototypa Brno. V roce 1997 se firma stěhuje do Boskovic, kde kupuje výrobní areál na ulici Havlíčkova o rozloze cca 10 000 m2. Díky vývoji se do produktového portfolia dostávají i vícevrstvé DPS a HDI DPS s mikrootvory 0,1 mm a pohřbenými otvory 0,2 mm, 8.KT.

V roce 2013 byla dokončena stavba nové výrobní haly na zelené louce v novém areálu v Boskovicích o rozloze 20 000 m2,kam se přesunula kompletní výroba DPS.

O sedm let později dochází k akvizice německého výrobce DPS Kubatronik Leiterplatten GmbH a založení pobočky Katema Tec v Rakousku. Zároveň se výroba rozšiřuje o výrobu flexibilních a rigid-flex desek, 9.KT, IPC class 3.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram