Proč využívat čárové kódy? Zvýšíte nejen přesnost skladové evidence

14. 04. 2022

Uvažujete-li o zefektivnění podnikatelské činnosti v rámci řízení a sledování výroby, pak je čárový kód jednou z velmi efektivních možností. 


Čárový kód pomáhá k jednoznačné identifikaci výrobků po celém světě.  Je využitelný jak v maloobchodě, tak ve velkoobchodě. Jeho podoba může být různá, například číselná, lineární čárová forma, nebo li čárový kód – EAN identifikátor, případně grafický QR kód či 2D kód-Datamatrix.

Technologie čárových kódů představuje způsob automatického sběru dat a současně je klíčem ke vstupu do příslušných databází o vlastnostech identifikovaných produktů. Umožňuje jak unikátní značení spotřebitelských, obchodních a logistických jednotek v globálním měřítku, tak i použití v interních a speciálních aplikacích.

Historie čárového kódu

Američan Norman Joseph Woodland na konci 40. let minulého století přišel s čárovým kódem. Byl zaměstnancem velkého obchodního řetězce a snažil se urychlit prodej. Inspiroval se Morseovou abecedou a dal tak vzniknout čárovému kódu. Dokonce na něj v 50. letech získal patent.

Ovšem vynález nebyl dlouho použitelný, chyběla totiž zařízení a technologie, která by zvládla čtení kódů. To se zadařilo až roku 1974. A tak se poprvé začal čárový kód začal používat v americkém městě Troy, konkrétně na obalech žvýkaček.

Čárový kód a jeho náležitosti

Většina čárových kódů, které se využívají ve skladových a výrobních procesech jsou interní kódy, které se nikde neregistrují. Registraci podléhají zejména EAN identifikátory výrobků, aby byla zajištěna jejich jedinečnost.

Lineární čárový kód s EAN identifikátorem (EAN kódem) si není možné jen tak vymyslet.  Je potřeba se zaregistrovat do systému GS1. GS1 je jediné autorizované pracoviště v České republice, kde se může firma zaregistrovat do systému GS1.

Je to soubor mezinárodně platných standardů pro automatickou identifikaci a sdílení informací o evidovaných položkách a službách. Má své standardy, které usnadňují orientaci v seznamu, řídí zásobování a je také základem pro evidenci ve skladu, ve výrobě atd.

Jak vypadá lineární čárový kód

EAN kód (European Article Number) je číselný kód, který pomáhá k jednoznačné identifikaci výrobků po celém světě.  Je využitelný jak v maloobchodě, tak ve velkoobchodě. Jeho podoba je číselná, obsahuje až 18 číslic v daném pořadí. Pro práci s ním se ale používá jeho čárová forma,
neboli čárový kód
. Tím je myšlena sekvence čar a mezer, jejichž šířka vychází z číslic v kódu. EAN může obsahovat buď 8 číslic, takový lze využít pro označování rozměrově malých výrobků, nebo 13 číslic až 18 číslic.

Dalším důležitým typem čárového kódu je GS1-128. Tento je také alfanumerický, lineární, spojitý. Obsahuje až 48 znaků. Je primárně určen k označování logistických, popřípadě i obchodních jednotek. Navíc umožňuje prostřednictvím standardu GS1 AI kódování dalších doplňkových informací do strojově snímatelné podoby.

Obr. Příklad GS1- 28

Další typ kódu GS1 je DataMatrix. Jedná se o dvoudimenzionální, maticový symbol s vysokou hustotou dat, využívaný prakticky v celém světě. Symbol může ve své maximální velikosti uložit až 2335 alfanumerických nebo 3116 numerických znaků.

Obr. Vzor DataMatrix

V číselném zápisu první tři až čtyři číslice vždy určují stát původu. Pro příklad Česká republika má číslo (0)859, Německo 400-440 a třeba Slovensko 858.  Následujících 4-6 číslic označuje výrobce a další číselné položky už určují samotné zboží či výrobek. Úplně poslední číslice je takzvaná kontrolní.

Co je kontrolní číslice v čárovém kódu?

Poslední číslice slouží pro kontrolu správnosti dekódování a také ověření, zda nedošlo například k přehození číslic při přípravě tisku. Zároveň kontroluje, jestli si čtečka kódů načetla správně všechny pozice a nepracuje pouze s částí čárového kódu.

Poslední kontrolní číslo vznikne sečtením všech lichých číslic čárového kódu od konce. Potom sečtením všech sudých, u nichž výsledek vynásobíme třemi. Získáme tak dva výsledky, které postupně každý zaokrouhlíme na desítky. Kontrolní číslo je výsledkem rozdílu součtu zaokrouhlených číslic a součtu nezaokrouhlených číslic.

Výhody užívání čárových kódů

Mít čárový kód je výhodné. Systémy zajišťující možnost sledování výroby, ji sledují právě na základě čárových kódů. Díky tomuto sledování se zefektivní evidence, inventarizace i obchod. To jsou všechno hodně pádné argumenty, proč začít o čárovém kódu a čtecím systému vážně uvažovat. Sledování a práce s čárovými kódů stojí za výhodnou evidencí skladů a celkovým přehledem pohybu nejen výrobků, ale i materiálů pro výrobu.

Pro výrobu přinášejí sledované čárové kódy úsporu časů a přesnost veškeré evidence pohybů výrobků. Díky evidenci pohybu čárových kódů se dá efektivně sledovat doba výroby kusu, stejně jako kapacita vytížení strojů a celková rozpracovanost produktů na výrobě.

Systém pro sledování čárových kódů Warehouse Management Systém-WMS

WMS systém umožňuje plnou automatizaci skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici. Práce s WMS přenesla veškerou evidenci skladovaných kódových čísel z papírů do sdílených aplikací v počítačích. Zavedení systémů WMS do firem pomohlo snížit chybovost, tím došlo ke zvýšení produktivity a celkové efektivity práce od příjmu na sklad po výdej zboží zákazníkům.

Další nespornou výhodu se stal fakt, že se zrychlilo celkové vyskladňování zboží, protože skladníci okamžitě věděli, kde se daný výrobek s konkrétním čárovým kódem nachází. Jak to je možné? 

Dovolilo to propojení systému WMS s vhodným ERP systémem, kde je vložen seznam umístění skladu. Skloubení funkcionalit obou systémů umožnilo vzájemné sdílení dat systémů tak, aby se práce pro jejich uživatele stala přehlednější, efektivnější a značně přínosnější.

Konkrétní přínosy propojení WMS

Systém WMS od Gatema IT a.s. je plně kompatibilní s ERP systémy HELIOS iNuvio, které vhodně doplňuje o další praktické funkce. Že spojení funguje ve prospěch firmy dokládá Milan Ponrt ze společnosti Husky CZ. „Když se dělávala inventura na hlavním skladě, měli jsme zavřeno 14 dní, teď Gatema WMS se zvládla za víkend. Měli jsme nachystáno 8-9 terminálů, v reále se použilo 4-5“.

Další zkušenost má společnost ŠIMEK proficentrum, která se zabývá prodejem strojů pro zpracování dřeva a nářadím pro truhláře. Jednatel Petr Šimek uvedl: Díky Gatema WMS, spojení terminálů a nastavení importů z internetových tržišť jsme navýšili expedici o více než 200 %.“ Se zkušeností této firmy si můžete seznámit v případové studii.

Obr. Přenosné terminály Gatema ZEBRA

O výhodách systému WMS se podělila také firma LD Seating s.r.o., která je vyhledávaným partnerem architektů a jejich designová křesílka zdobí sídlo nejedné společnosti. LD Seating spravuje výrobní a logistický areál o ploše 10 000 m2. Majitelka Ing. Jitka Hurábová potvrzuje: „Po zavedení WMS na sklad se zvýšila rychlost a přesnost skladníků při expedici výrobků. Funkcionalita „mapa skladu“ přesně vede skladníka na skladové pozice a načtením čárových kódů hlídá, zda je vše správně vyexpedováno. V systému zajišťuje přesné informace o tom, kdo a kdy dané zboží vydal ze skladu.“

Přínosy WMS a celkovou funkcionalitu systému, který sleduje a zpracovává čárové kódy, prezentoval manažer týmu integračního řešení Gatema IT Patrick Jirgl v hodinové přednášce pořádané ve spolupráci s naším partnerem Asseco Solutions. Chcete-li znát více o výhodnosti WMS a získat detailnější informace o systému, podívejte se na webinář Patricka Jirgla a Ivy Mottlové o WMS.   

Máte zájem o WMS?

Čárový kód se přes původní nesmělé zavádění stal důležitým prvkem pro identifikaci výrobku a díky sledovacím systémům se ví o jeho pohybu v rámci podniku i směrem k dodavatelům. Řešení GATEMA WMS je určeno pro rychlé a efektivní provádění skladových operací a řízení skladů v on‐line režimu.

Typickým příkladem je vytváření a kontrola skladových dokladů, provádění inventur, expedice zboží, vychystávání materiálů. Načítání položek probíhá snímáním čárových nebo 2D kódů, stejně jako např. doplnění šarží, exspirace výrobních čísel. Řešení je plně integrované se systémem HELIOS, se kterým on‐line komunikuje pomocí Wifi nebo datových přenosů sítí mobilních operátorů.

Pokud vás zaujal systém WMS od Gatemy, zajišťující plnou automatizaci skladovacích procesů, neváhejte požádat o nezávaznou nabídku Gatema WMS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 comments on “Proč využívat čárové kódy? Zvýšíte nejen přesnost skladové evidence”

 1. Dobrý den,
  dovolte mi touto cestou požádat o více informací či prezentaci nabízeného produktu WMS, děkuji.
  Horníček Stanislav

  1. Dobrý den, děkujeme za Váš zájem, během chvilky Vás bude kontaktovat náš konzultant, který poskytně bližší informace.
   Monika Raiskubová
   Gatema IT
   erp@gatema.cz
   T +420 516 455 555

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram