Zvyšte svou konkurenceschopnost a optimalizujte výrobu s ERP  Helios iNuvio a Gatema MES!

13. 07. 2023

Optimalizace výroby je klíčovým cílem mnoha firem, které se snaží zlepšit efektivitu, snížit náklady a zvyšovat kvalitu svých produktů. Jedním z nástrojů, který může vést k dosažení těchto cílů, je Manufacturing Execution System (MES), což je softwarové řešení propojující podnikový informační systém s reálnou výrobou. MES představuje nenápadnou "spojnici dvou břehů", která dokáže posunout firmy směrem k výrobní optimalizaci.

MES systém pro výrobu

MES je primárně určen pro společnosti, které již vlastní podnikový informační systém nebo plánují jeho implementaci. Jeho hlavním úkolem je poskytnout kompletní přehled o skutečném stavu výroby.

Jak to funguje?

Požadavky na produkci jsou předávány přímo do výrobní haly nebo dílny, kde MES vytváří platformu pro sběr dat. Zároveň informace o skutečném stavu výroby jsou promítány zpět do podnikového informačního systému (ERP), který sám o sobě nemá přímý přístup k těmto datům. ERP systém zajišťuje konsolidaci a poskytuje souvislosti s dalšími informacemi, například v kontextu konkrétního zákazníka, objednávky nebo projektu. Díky tomu lze data vyhodnocovat z pohledu celé společnosti.

Pokud se podíváme na možnosti, které tandem ERP a MES nabízí napříč výrobním spektrem, závisí to především na komplexnosti podnikového systému. MES lze obvykle napojit na různé agendy, jako je plánování zdrojů podniku (APS), business intelligence (BI), skladování, personalistika, účetnictví nebo servisní moduly. Tímto propojením se získává širší pohled na vlastní produkci a její kontext.

Jak tedy vypadá ideální spolupráce mezi komplexním ERP a MES?

Vše začíná evidencí zákaznické objednávky v kmenovém systému. Poté následuje tvorba kusovníků a určení konkrétních postupů. Výrobní zakázka a dokumentace jsou vytvořeny v ERP systému, který dále naplánuje průběh produkce. Všechny tyto informace jsou následně předány MES, který je zobrazuje přímo na displejích výrobních terminálů. Tímto způsobem pracovníci získávají přesný přehled o svých úkolech a zároveň vykazují veškeré operace. Data o skutečném stavu výroby, jako je vytížení strojů, napětí, otáčky, teplota nebo podezření na poruchy, jsou odesílána zpět do ERP systému, kde jsou spojena s dalšími informacemi. Díky tomu může firma získat komplexní přehled o výrobě v různých oblastech.

work

V praxi to přináší mnoho výhod. Například společnost může sledovat poruchovost strojů a na základě těchto informací naplánovat servisní prohlídky a odstávky. Monitoring technických parametrů umožňuje ladění výrobních postupů a omezení zmetkovitosti. Díky nepřetržitému online napojení přichází varování před potenciálními problémy včas, což umožňuje vedení společnosti rychle reagovat a přijmout důležitá rozhodnutí. Porovnávání původního výrobního plánu se skutečným stavem výroby pak přispívá k zefektivnění technologických postupů a přesnějšímu plánování, což má vliv na dodržení dodacích lhůt, využití skladových prostorů a cenotvorbu.

Je důležité mít na paměti, že pro dosažení těchto výsledků je nutné mít komplexní ERP systém s propracovanou organizační strukturou a moduly pro obchod, ekonomiku, výrobu, skladování a servis. V ideálním případě by měl MES být součástí samotného ERP systému. To znamená, že dodavatel poskytuje integrované řešení, ve kterém je MES již implementován.

 Helios iNuvio a Gatema MES

ERP systém  Helios iNuvioMES  od společnosti Gatema jsou dva významné softwarové nástroje, vzájemně kompatibilní, které společnostem poskytují komplexní řešení pro správu a optimalizaci výroby.

ERP systém  Helios iNuvio je podnikový informační systém, který integruje různé oblasti podnikání, včetně financí, obchodu, výroby, skladování a dalších. Poskytuje spolehlivou a ucelenou databázi, která umožňuje centrální správu a sdílení informací napříč celou organizací.  Helios iNuvio je navržen tak, aby usnadnil procesy v podniku, zefektivnil operace a umožnil lepší řízení a rozhodování.

Na druhé straně MES od společnosti Gatema IT je specializovaný softwarový systém zaměřený na správu a optimalizaci výrobních procesů. MES přináší přehled o reálném stavu výroby, monitoruje a řídí výrobní operace, sbírá a analyzuje data z výrobního prostředí. Systém umožňuje sledování výkonnosti strojů, plánování a řízení výrobních zakázek, sledování kvality produktů a další funkce spojené s výrobním prostředím. MES od Gatemy IT je navržen tak, aby zlepšil efektivitu, kvalitu a konkurenceschopnost výroby a poskytoval cenná data pro další firemní odvětví spravované ERP systémem HELIOS.

Integrace ERP systému Helios iNuvio a MES od Gatemy IT přináší společnostem synergický efekt. Propojením těchto systémů je možné dosáhnout kompletního a důkladného přehledu o výrobních procesech a současně využít informace pro plánování, řízení a optimalizaci výroby. Data o reálném stavu výroby jsou přenášena mezi těmito systémy, což umožňuje informovaná rozhodnutí a rychlou reakci na aktuální situaci.

Využití ERP systému s integrovaným MES přináší firmám řadu pozitivních výhod a přínosů.

Vzájemnou kompatibilitou a integrací MES do systému  Helios iNuvio odpadají problémy spojené s napojováním dvou oddělených systémů a datový můstek mezi nimi je optimalizovaný a spolehlivý. Díky tomu lze dosáhnout rychlejší implementace a získávání skutečně aktuálních dat z výroby. Reálné přínosy, jako je snižování nákladů, zvyšování efektivity a zlepšování kvality produktů, se tak stávají dosažitelnými pro každou společnost.

  • Celkový přehled a centralizace dat: Integrace ERPMES umožňuje firmě mít celkový přehled o všech aspektech výroby a souvisejících procesů. Data jsou centralizována a snadno dostupná v jednom systému, což usnadňuje správu a monitorování výrobních operací.
  • Real-time informace: Díky propojení ERPMES jsou informace o stavu výroby dostupné v reálném čase. Firma může sledovat aktuální stav výroby, zjišťovat výkonnost strojů, sledovat pokrok výrobních zakázek a získávat další důležité informace v okamžiku, kdy se události odehrávají.
  • Zlepšená efektivita: Integrace ERPMES umožňuje firmě identifikovat a odstranit zbytečné kroky a úkony ve výrobních procesech. Monitorování a analýza dat umožňuje identifikovat oblasti s nedostatečnou efektivitou a provádět úpravy pro optimalizaci výroby a zvýšení produktivity.
  • Sledování kvality: MES umožňuje firmě sledovat a kontrolovat kvalitu výrobků v reálném čase. Monitorování klíčových ukazatelů kvality umožňuje včasnou detekci potenciálních problémů a umožňuje přijmout korektivní opatření a zlepšit celkovou kvalitu výroby.
  • Optimalizace plánování a řízení: Integrace ERPMES umožňuje lepší plánování a řízení výroby. Data o stavu výroby, časových odstupech a zdrojích jsou synchronizována a umožňují přesnější plánování výrobních zakázek, přidělování zdrojů a časového plánu. To vede ke zlepšení dodacích lhůt, snížení prodlev a lepšímu využití kapacit.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti: Využití ERP s integrovaným MES umožňuje firmě zvýšit její konkurenceschopnost na trhu. Díky lepšímu plánování, efektivnější výrobě, zlepšené kvalitě a využití datových analýz může firma nabízet kvalitnější výrobky, snižovat náklady, zkracovat dodací lhůty a lépe reagovat na potřeby zákazníků.
  • Celkové náklady a úspory: Integrace ERPMES umožňuje firmě efektivnější využití zdrojů, optimalizaci procesů a snižování zmetkovitosti. To vede ke snížení provozních nákladů, zvýšení výkonnosti a zlepšení využití kapacit. Firma tak dosahuje úspor a zlepšuje svou finanční výkonnost.
  • Lepší strategické rozhodování: Díky integrovanému ERPMES má firma k dispozici komplexní a aktuální informace o výrobě, skladových zásobách, zákaznících, nákladech a dalších důležitých faktorech. To umožňuje manažerům přijímat informovaná strategická rozhodnutí a plánovat budoucí vývoj a růst firmy.

Zkuste si přínosy převést do číselných hodnot. Integrace ERPMES může vést ke zvýšení produktivity výroby o 10-20 % díky efektivnějšímu plánování, optimalizaci procesů a lepšímu využití zdrojů. Nebo toto spojení umožní snížení provozních nákladů o 5-15 % prostřednictvím eliminace zbytečných kroků ve výrobních procesech, snížení zmetkovitosti a lepšího využití zdrojů. ERPMES může přinést zlepšení kvality výrobků o 5-10 % díky lepšímu sledování a kontrole kvality v reálném čase a včasné detekci problémů. A také integrace ERPMES může umožnit zkrácení dodacích lhůt o 10-20 % díky přesnějšímu plánování, efektivnější výrobě a lepšímu sledování stavu výroby. V neposlední řadě dojde ke snížení skladových zásob o 10-15 % prostřednictvím lepšího plánování a synchronizace výroby se skladovými potřebami.  Je třeba poznamenat, že konkrétní úspory a výsledky se mohou lišit v závislosti na konkrétní firmě, jejím odvětví a implementaci systému. Je důležité předem provést důkladnou analýzu a zhodnocení konkrétních potřeb a cílů firmy před implementací ERP s integrovaným MES. Na druhou stranu přicházejí tato čísla od skutečných výrobních firem. Jedná se o průměrné hodnoty, o které se s námi podělili naši zákazníci, kterým jsme spojení  ERPMES systému již  implementovali.


ERP systém je pomocník, ne strašák

Nenechte se zastrašit a přesvědčte se o přínosech ERP systémů. Spojte se s našimi obchodníky HELIOS, kteří se postarají o představení systému v reálném výrobním provozu.


V dnešní době, kdy je konkurence na trhu velmi silná, je důležité využít moderní technologie a nástroje, které mohou pomoci optimalizovat výrobu a zvýšit konkurenceschopnost. MES ve spojení s ERP systémem poskytuje firmám přehled o reálném stavu výroby a umožňuje efektivní plánování, monitorování a optimalizaci výrobních procesů. Je to cesta, která může vést k úspěchu a dlouhodobé udržitelnosti ve výrobním prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram