Generativní umělá inteligence: Klíč k inovacím a efektivitě v průmyslovém sektoru

04. 08. 2023

Průmyslový sektor prochází průlomovými změnami s příchodem generativní umělé inteligence. Tato nová technologie oživuje a posiluje Enterprise Resource Planning (ERP) a otevírá dveře k inovacím, efektivitě a konkurenční výhodě.

Průmyslové podniky čelí neustálým výzvám, jako jsou rostoucí konkurence, rychle se měnící trhy a náročná očekávání zákazníků. V takovém prostředí je klíčové využít pokročilé technologie, aby si udržely konkurenční výhodu. Generativní umělá inteligence se stává jedním z nejslibnějších trendů v oblasti programování, který má potenciál výrazně přeměnit průmyslový sektor.

V čele inovací a rozvoje průmyslu stojí ERP systém HELIOS od společnosti Asseco Solutions. Systémy ERP HELIOS jsou vylepšovány o umělou inteligenci a strojové učení. Vyšší verze ERP HELIOS Nephrite, známá dříve jako HELIOS Green, již dnes využívá umělou inteligenci na plný výkon.

Systém HELIOS Nephrite automaticky vyhledává anomálie a odchylky v datech, což podporuje rychlou identifikaci potenciálních problémů a zvyšuje kvalitu produktů a služeb.

Cesta k novým obzorům se otevřela díky systému HELIOS Nephrite, který vznikal na základě zpětné vazby několika stovek velkých zákazníků. Generativní umělá inteligence v ERP HELIOS Nephrite využívá pokročilých algoritmů, díky nimž systém analyzuje, interpretuje a předkládá data a informace s vysokou úrovní sofistikace. Poskytuje zákazníkům vestavěné nástroje business intelligence a inteligentní automatizace s prvky strojového učení.


Firma GATEMA IT posiluje ERP HELIOS vlastními integračními řešeními, které zásadně usnadňují práci v průmyslovém prostředí, zejména v oblasti výroby a skladování. Integrační moduly jsou rovněž posíleny o strojové učení a umělou inteligenci. Schopnost systému předvídat budoucí trendy a chování na základě analýzy dat usnadňuje průmyslovým firmám přizpůsobovat se tržním změnám a snižovat rizika.

Dalším vestavěným prvkem ERP HELIOS Nephrite je Výroba. Tento modul automaticky vypočítává a sleduje výrobní náklady, přičemž využívá také softwarové řešení MES REVA od GATEMA IT. MES REVA umožňuje online sběr dat o stavu hotových kusů a rozpracovanosti výroby. Díky umělé inteligenci je schopen predikovat a reagovat na změny ve vyráběném sortimentu a průběžně upravovat množství produkce.

Systém HELIOS využívá umělou inteligenci i ve skladové správě. Firma GATEMA IT vyvinula vlastní Warehouse Management System (WMS), který se vyznačuje komplexností a pokročilými funkcemi s využitím umělé inteligenci k analýze historických dat o poptávce po zboží a predikci budoucích trendů. Díky tomu systém plánuje optimální množství skladových zásob a minimalizuje rizika nedostatečného nebo nadbytečného zásobování.

WMS s umělou inteligencí posouvá a rozvíjí průmysl. Zlepšuje efektivitu, snižuje náklady a minimalizuje rizika, což zvyšuje konkurenceschopnost firem a poskytuje vynikající zákaznický servis. Celkově integrací umělé inteligence do ERP systému HELIOS Nephrite získává průmysl nástroj, který je schopen nejen spravovat informace, ale také poskytnout strategické směřování a vedení firmám.

Společnost GATEMA IT

Působí v oblasti informačních technologií přes 30 let, je uznávaným a respektovaným partnerem průmyslových firem v rámci implementací a rozvoje ERP HELIOS. Jejich integrovaná řešení pro efektivní správu výroby, zásob a skladových operací umožňují průmyslovým firmám dosahovat vyšší úrovně efektivity a otevírají novou éru inteligentních a inovativních řešení, která přinášejí průmyslovému sektoru nové možnosti a perspektivu do budoucnosti.


Tento článek je součástí tištěného výtisku novin MF DNES dne 4. 8.2023, který vychází s přílohou SPECIÁL Průmysl a inovace věnované propojení AI s průmyslem. K tomuto tématu jsme se také vyjádřili a poskytli vlastní vhled na problematiku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram