Víte, co chybí vašim strojům?

05. 05. 2023

V dnešní době je nutné neustále zlepšovat a optimalizovat kvalitu vyráběných výrobků, ale také klást velký důraz na zvyšování produktivity práce a snižování nákladovosti výrobních procesů. Jak efektivně sledovat velký počet strojů ve výrobních areálech, které bývají mimo dohled obsluhy?  Jsou-li vzniklé poruchy delší dobu nezaregistrovány obsluhou, výrobní společnost není schopna plně využít investované prostředky do zařízení a po tuto dobu generuje finanční ztrátu.

S mohutným nástupem digitalizace, vývojem IT a software máme v současné době dostatek nástrojů pro online komunikaci, sběr dat a jejich následného vyhodnocování v podobě analytických reportů, které nám slouží k manažerskému řízení firem. Řeč je ERP systémech, které zvládají být silným firemním pomocníkem.  V systémech máme uloženy výrobní postupy, sklady papíru, účetnictví, grafická a výrobní data, a dokonce komunikaci s živými bytostmi v emailech nebo CRM.  Ale platí, že i stroje umí „mluvit“ a další se umí i sami učit i rozhodovat.

Naslouchejte svým výrobním strojům

Díky tomu budeme mít méně prostojů, kvalitnější produkci a stihneme dodací termíny. A navíc – vyrobíme toho víc s menším stresem. Všichni přece víme, že množství zakázek a operací, šibeniční termíny a tlak na ceny nás mohou dostat do problémů.  Pokud nezačneme naslouchat strojům a budeme pomíjet zmíněné informace a  nereagovat na signály strojů, ze stresového kolečka se nevymaníme.

ERP Helios s integrovaným Gatema MES systémem má prostředí, které obsahuje všechny potřebné informace k optimalizaci výrobního řetězce, ke snížení tlaku na výrobu a třeba i k vyhledávání úzkých, neprostupných míst našeho výrobního workflow.

K čemu nám je vyladěné ERP ve výrobní firmě, kterému chybí Výrobní modul, co zvládne naplánovat výrobu s ohledem na množství materiálu i obslužného personálu? A dále, jak bychom měli využít ERP s Výrobním modulem, bez vyhodnocování stavu strojů? Sečteno a podtrženo – měření výkonu výroby pomocí MES systému pomáhá výrobním společnostem dosahovat vyšší úrovně efektivity, kvality a produktivity. Monitorujte stroje pomocí MES systému, sbírejte data ze strojů a učte se s nimi pracovat.

Gatema MES s ERP HELIOS zvládá hledat úzká hrdla výroby

A řeší krizové výrobní situace. Také dokáže detailně řídit chod každého pracoviště ve výrobní hale, stejně jako pohyb rozpracované výroby, materiálu, nástrojů i specializovaných pracovníků po jednotlivých pracovištích či skladových prostorách.

To ale ještě není všechno. Pokud aktivně využíváme ERP HELIOS a signálů, které mu sdělují naše technologie díky MES, můžeme okamžitě reagovat na reálnou změnu situace, minimalizovat přestavby a snižovat podíl ztrát obecně. Třeba tím, že rozešleme notifikace odpovědným osobám v servisu, nebo okamžitě přeplánujeme zakázky na záložní kapacity. Systém ví, v jaké fázi se nachází a na základě jediného signálu od operátora nebo technologa zastaví příslušnou operaci i všechny následující, informuje všechny zúčastněné a vyčíslí ztrátu.

Ale pozor. Součinnost spolupráce ERP a MES nemusí být automatická. U MES vždy záleží na nadřazeném systému, jestli je připraven na integraci s MES a jestli dané informace umí zpracovat nebo analyzovat.

Můžeme ale potvrdit, že ERP HELIOS a Gatema MES společně komunikují, analyzují a zpracovávají data, včas rozpoznávají problémy a hledají cesty ke zlepšení vaší výroby.

Chtěli byste znát více k fungování MES?

Pak shlédněte záznam webináře, na kterém vedoucí integračního řešení Gatemy IT
představuje MES ze všech pohledů.

Výrobní proces pod kontrolou

V současné době je možné propojení sběru dat ze strojů se systémem ERP HELIOS. Uživatelé žádají monitoring výroby, ale také uživatelsky přívětivé prostředí vhodné ke každodennímu používání, podporu pro komunikaci, výměnu informací pro další využití a analýzu k dalšímu rozhodování, což HELIOS s Gatemou MES má.

Sběr dat obsahuje podrobnější informace než pouhé zadání a ukončení zakázky. Sledují se všechny nastavené cíle jako rychlosti zpracování, prostoje stroje, poruchovost vedoucí ke zmetkovitosti, servisní zásahy a technické odstávky, opotřebování, ale i prostoje obsluhy, četnost zadávání výrobních pokynů, pravidelnost údržby.

Pro samotné vyhodnocování zakázky je tedy důležitý lidský faktor a informace o samotné zakázce v reálném čase včetně vizualizace pracovních dat stroje, a to HELIOS s daty z Gatema MES poskytuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram