Transformace ERP systémů: Využití umělé inteligence pro automatizaci a personalizaci

19. 06. 2023

Umělá inteligence se stále více stává klíčovým prvkem ve vývoji firemního byznysu. Její schopnost automatizovat procesy, analyzovat data a poskytovat cenné informace pozitivně ovlivňuje způsob, jakým podniky fungují a jak dosahují úspěchu. V tomto článku se podíváme na několik způsobů, jak umělá inteligence ovlivňuje a transformuje firemní svět.

Automatizace a efektivita procesů

Jedním z nejvýznamnějších přínosů umělé inteligence pro firemní byznys je schopnost automatizovat opakující se úkoly a procesy. Tím se uvolňuje čas a zdroje zaměstnanců, kteří se tak mohou soustředit na strategické a kreativní úkoly. Například může být umělá inteligence nasazena do ERP pro automatizaci zpracování faktur, vyhledávání informací, správu zásob nebo personalizovaný zákaznický servis. Využití umělé inteligence umožní, že se iniciátorem rutinních aktivit stane samotný systém, který automatizovaně zpracovává běžné firemní operace. Už strojové učení bylo predikcí na integraci umělé inteligence. A právě řešení s umělou inteligencí převezme v komplexním modelu podnikových procesů rutinní úlohy, které dnes vykonávají lidé.
To povede ke zvýšení efektivity, snížení chyb a zrychlení firemních procesů.

Umělá inteligence v HELIOS Nephrite na dosah

Umělá inteligence má schopnost rozšířit lidské možnosti a zvýšit efektivitu organizace jako celku. Toho lze dosáhnout přesunem důrazu lidské práce na úkoly, které vyžadují analytické a kreativní schopnosti, místo opakujících se rutinních úkolů. Avšak takový posun bude možný možný pouze tehdy, pokud se podnik současně zaměří na implementaci ERP s umělou inteligencí.

Jiří Panec, vedoucí oddělení inovace a rozvoje produktů v Asseco Solutions uvedl:
„Založili jsme samostatné oddělení, které má jediný, ale zásadní úkol: aplikovat moderní technologie, jako je umělá inteligence do našich produktů.“ ERP HELIOS Nephrite tak využije jedno z konkrétních možností umělé inteligence  - chatbota, jehož provoz se právě testuje. Ten s pomocí umělé inteligence zpracovává textové a hlasové vstupy. „Chatbot dokáže zpracovat textový i hlasový vstup a na základě této informace generovat SQL dotaz, který je následně poslán do naší databáze. Databáze na tento dotaz odpovídá a výsledek je prezentován zpět uživateli formou chatu. Tento proces je plně automatizovaný, což umožňuje rychlé a efektivní vyřízení požadavků od našich zákazníků,“ zdůraznil Jiří Panec.

Umělá inteligence má velký potenciál pro poskytování personalizovaného zákaznického servisu. Díky analýze dat a porozumění preferencím zákazníků bude schopna nabízet individualizované produkty, doporučení nebo dokonce odpovídat na dotazy zákazníků. Nejenže zlepší zákaznickou spokojenost, ale také prodeje i loajalitu zákazníků.

Od strojového učení po umělou inteligenci

Strojové učení, robotická automatizace a umělá inteligence jsou tři různé pojmy a přístupy v oblasti technologií, které se často používají ve spojitosti s automatizací a  vůbec zpracováním dat.

Strojové učení (Machine Learning):

Strojové učení je vědní obor zabývající se vývojem algoritmů a technik, které umožňují počítačům se učit a zlepšovat své výkony na základě zkušeností získaných z dat. Strojové učení se zaměřuje na vytváření modelů a algoritmů, které mohou analyzovat a interpretovat data, odhalovat vzorce a provádět predikce či klasifikace. Je to proces, který umožňuje počítačům samostatně se zdokonalovat a adaptovat na základě datových vstupů.

Robotická automatizace (Robotic Process Automation – RPA):

Robotická automatizace je technologie, která umožňuje softwarovým robotům provádět opakující se úkoly nebo procesy v podnikovém prostředí. RPA se zaměřuje na automatizaci práce, kterou by jinak vykonávali lidé, jako například přenos dat z jednoho systému do druhého, kontrola a validace dat, generování reportů a podobně. RPA je založena na předem definovaných pravidlech a skriptech, které umožňují robotům provádět úkoly s minimální nebo žádnou lidskou interakcí.

Umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI):

Umělá inteligence je širší termín, který zahrnuje různé techniky a metody, které umožňují počítačům simulovat lidskou inteligenci a schopnost učit se, rozumět, rozhodovat se a vykonávat úkoly, které vyžadují lidskou inteligenci. AI zahrnuje nejen strojové učení, ale také další techniky, jako jsou expertní systémy, přirozený jazyk zpracování, počítačové vidění a další. Cílem AI je vytvořit počítačové systémy, které mohou samostatně uvažovat, adaptovat se na nové situace a interagovat s lidmi na inteligentní úrovni.

Pokud si uvědomíme významy konkrétních výrazů, pak není nic překvapivého, že se firemní aplikace přiklánějí k umělé inteligenci.  Přirozený vývoj i tlak na usnadňování rutinní práce propojuje a sjednocuje  Machine learning s RPA a dává základní rámec rozvoji umělé inteligenci.

Zaujal vás HELIOS Nephrite?

Ozvěte se nám a domluvte si nezávaznou
konzultaci.
Rádi probereme možnosti
i jeho využití ve vaší firmě.

ERP s umělou inteligencí

ERP systém slouží k integraci a správě různých firemních procesů a dat. Kombinace AI a ERP systému umožňuje efektivní využití dat a získání komplexního pohledu na firemní operace. AI může analyzovat a vyhodnocovat podklady z ERP systému a identifikovat oblasti, ve kterých je možné zlepšit efektivitu a optimalizovat procesy.

AI zvládne analyzovat obrovské množství dat rychle a efektivně. Tím umožňuje firemním manažerům získat důležité informace pro strategická rozhodnutí. Například může umělá inteligence analyzovat tržní trendy, spotřebitelské preference a chování konkurence a na základě těchto informací navrhnout firmě strategii pro růst a konkurenční výhodu. Díky AI mohou podniky lépe porozumět svému trhu a lépe reagovat na potřeby zákazníků.

A také bude umělá inteligence hrát klíčovou roli při predikci a prevenci rizik v podnikání z dat uložených v ERP. Například může analyzovat finanční data a identifikovat potenciální problémy včas, což umožní podnikům přijmout preventivní opatření a minimalizovat finanční ztráty.

Umělá inteligence má významný vliv na vývoj firemního byznysu. Její schopnost automatizovat procesy, poskytovat prediktivní analýzy, personalizovat zákaznický servis a identifikovat rizika zvyšuje efektivitu, konkurenceschopnost a růst podniků. Firemní svět se stále více spoléhá na AI jako na strategický nástroj pro dosažení úspěchu. S rozvojem AI v aplikacích ERP se očekává, že umělá inteligence bude hrát ještě větší roli v budoucnosti  firemního prostředí.

Obrázky ke článku vytvořila umělá inteligence deepai.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram