Nadčasové trendy ve světě lidských zdrojů: technologický pokrok a digitalizace s AVAplace

23. 01. 2024

Pracovní trh a oblast lidských zdrojů se neustále vyvíjí s ohledem na změny ve společnosti a firemní prostředí. Co bylo ještě před dvěma lety aktuální při náboru nových zaměstnanců, dnes již nemusí platit.

Výběr zaměstnanců na základě jejich přístupu k práci a soft skills je stále více považován za klíčový, někdy dokonce důležitější než pouhá délka pracovní praxe. To odráží rostoucí uvědomění si významu individuálního přínosu a kultury společnosti.

Dnes se do řízení lidských zdrojů promítá nejenom sociální vývoj, ale také technologický pokrok a rychlý tlak na digitalizaci. Novela zákoníku práce legalizuje digitalizaci HR procesů, což může výrazně zjednodušit administrativní zátěž a umožnit personalistům zaměřit se na strategický rozvoj společnosti.

S rokem 2024 se do segmentu řízení lidských zdrojů promítá technologický pokrok v podobě legislativní úpravy v rámci novely zákoníku práce, která právně ošetřila a tím i podpořila digitalizaci značné části HR procesů.


AVAplace představuje moderní řešení pro usnadnění poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů.

Tato platforma inovativně rozšiřuje nabídku podnikových informačních systémů rozšiřující ERP HELIOS a poskytuje komplexní nástroje pro zjednodušení HR procesů. Podívejme se blíže na několik klíčových aplikací, které pro tuto oblast AVAplace nabízí.

1. Advanto

Advanto není jenom docházkový systém, ale komplexní nástroj pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnanci mohou snadno monitorovat svou docházku, vybírat si výdělky za odpracovaný čas a rozvíjet své finanční dovednosti. Zaměstnavatelé zase mohou efektivně plánovat pracovní směny a komunikovat se svými týmy. Integrace s HELIOS iNuvioHELIOS Nephrite umožňuje bezproblémový přenos dat s ERP systémem.

ERP systém HELIOS je pomocník

Zvyšte svou konkurenceschopnost s ERP HELIOS.
Spojte se s našimi obchodníky HELIOS, kteří Vám představí ERP systém v reálném provozu.

.stk-7c09659 .stk-button{background:#c53307 !important}Chci představit ERP HELIOS

2. NNTB – aplikace s názvem Nenech to být

NNTB přináší inovativní whistleblowingovou platformu, která umožňuje zaměstnancům anonymně sdělit firemní problémy. Tato služba nejenom zlepšuje transparentnost firemního prostředí, ale také splňuje požadavky na ochranu oznamovatelů dle nové legislativy.

3. ANeT-Time

Moderní docházkový systém ANeT-Time automatizuje zpracování dat o docházce, což usnadňuje personalistům práci s mzdovým zpracováním. Tento nástroj přináší úsporu času a zajišťuje soulad s GDPR.

4. Plusco

Interní komunikace a firemní kultura jsou klíčovými aspekty úspěšného fungování firmy. Aplikace Plusco se zaměřuje na tato témata, posiluje firemní kulturu a umožňuje zaměstnancům poskytnout zpětnou vazbu, čímž se stávají aktivními účastníky firemního dění.

5. JobSignum

JobSignum představuje automatizovaný nástroj pro nábor zaměstnanců. Pomocí elektronického vyplnění dotazníku uchazeče o zaměstnání a biometrického podpisu pracovních smluv urychluje celý proces náboru. Propojení s HELIOSem zajišťuje bezproblémový přenos informací.

6. Helios Learning

Pro lepší orientaci zaměstnanců v systému HELIOS iNuvio slouží aplikace Helios Learning. Více než dvě stovky výukových videí přibližují jednotlivé funkce a moduly tohoto ERP systému.

7. tpa aplikace

Tato aplikace zjednodušuje a digitalizuje komunikaci mezi HR oddělením a ostatními složkami firmy. Kompletní digitalizace propojení s mzdovou účtárnou šetří čas a zajišťuje přehlednost.

8. Recru

Recru je nástrojem, který poskytuje dokonalou kontrolu nad celým výběrovým procesem. Díky plné automatizaci a umělé inteligenci urychluje proces náboru od napsání poutavého inzerátu, přes správu CV uchazečů až po jejich přijetí.

9. Aramis

Aramis spravuje schvalovací procesy pro přidělování hmotných i nehmotných zdrojů. Eviduje a přiděluje potřebné zdroje pro každého zaměstnance, což výrazně zvyšuje bezpečnost organizace.

10. Apis

Jedinečné řešení Apis nabízí kompletní správu agendy zaměstnanců. Digitalizuje a zpřehledňuje evidenci docházky, přístupů, stravování a plánování návštěv.

Tyto aplikace na platformě AVAplace přinášejí moderní a komplexní řešení pro efektivní řízení lidských zdrojů, od docházky až po nábor a správu zaměstnanců.

Společnostem se díky využívání technologických vychytávek významně ulehčí administrativní práce a uvolní se ruce personalistů, kteří mohou své zkušenosti a dovednosti využít pro další rozvoj společnosti.

AVAplace s ohledem na aktuální trendy a nové legislativní požadavky poskytuje firmám nástroje pro úspěšné přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram