Modul Výroba informačního systému HELIOS

30. 05. 2022

Komplexní usnadnění řízení všech typů výroby v informačním systému HELIOS. Modul Výroba plánuje, řídí a vyhodnocuje výrobu firmy.

Umožňuje upravovat průběžně vyráběná množství a zohledňovat aktuální stav objednávek i specifika jednotlivých výrobních řad produktů. Zároveň poskytuje informace o výrobních nákladech, dodacích lhůtách i prodejních cenách. Zvládá rychle a přesně uvést rozsah rozpracovanosti výrobků a stanovit přesné datum dokončení.

Hlavní parametry modulu Výroba

Vše, co modul Výroba usnadňuje firmám, je možné shrnout do třech sekcí pro plánování. Těmi jsou:

Technická příprava výroby

  • hromadné importy dat z CAD aplikací TPV, snadné pořizování a správa podkladů, technických postupů zohledňujících platné normy, a také vstupních kusovníků pro výrobu

Kalkulace nákladů a cen

  • detailní i postupová kalkulace nákladů s rozpadem na jednotlivá střediska, predikce a bilancování cenových změn.

Plánování materiálu i kapacitních zdrojů

  • potřeba materiálů v čase a generování návrhů na další zajištění. Optimalizace zásob skladů, plánování doskladnění s ohledem na výrobní ceny a kapacity
    i pohyb nákupních cen. Průběžná optimalizace materiálu s návrhy reálných termínů dokončení výroby, a to s ohledem na dílčí výrobu v kooperaci.

Pomoc v rámci samotného procesu zpracování zaštiťují realizační vlastnosti modulu Výroba, mezi které patří oblast:

Řízení výroby

  • řízení hladkého průběhu naplánované výroby, automatizované výrobní příkazy, výrobní dokumentace a rezervace materiálů, příprava skladových dokladů, evidence hotové výroby v určených cenách, evidence neshod včetně ocenění z postupové kalkulace. Také zvládne přípravy podkladů pro tvorbu nabídek s ohledy na reálnou výrobu.

Ekonomika výroby

  • evidence skutečných nákladů, evidence zvýšení a snížení stavu nedokončené výroby, měsíční zpracování dat nedokončené výroby, účtování kumulovaných dokladů nedokončené výroby.

A pro vyhodnocení a možné výsledné posouzení výroby slouží zástupci:

Sledování výroby

  • sledování a evidence změn až do úrovně šarží a kusovníků. Díky historii je možnost zjištění příčiny reklamací, odchylek nebo záměn výrobních příkazů.

Vyhodnocení zakázek

  • Typické hodnoty z porovnávání skutečných a plánovaných nákladů, také se zohledněním cen zbytkových zásob, a to i v meziskladech.  Tvorba tiskových sestav a možnost exportu všech dat do programů MS Office.

Přínosy modulu Výroba

Je tedy patrné, že modul Výroba má své místo v systému HELIOS a vnáší do něj cenná data z výroby firmy, která vhodně ucelí. Zároveň optimalizuje střednědobé a dlouhodobé plánování výrobní firmy. Kapacitní plánování dodává potřebné informace o možnostech a kapacitách výroby. Pracovníci mohou díky modulu Výroba pružně reagovat na nové požadavky, a také je lze odměňovat dle efektivity a kvality jejich práce.

Bonusy modulu Výroba očima uživatelů

Firma Elkosi, přední zpracovatel železných produktů a obráběč kovů se zaměřením na svařování železných, hliníkových a nerezových konstrukcí z Černé Hory, využívá modul Výroby systému HELIOS od roku 2018. Sleduje objednávky, výrobu i materiál. Zkrátka celý proces od přijetí objednávky po finální fakturaci dodané zakázky. Přínosy modulu Výroba zhodnocuje Ladislav Jaroš, jednatel společnosti Elkosi: „Můžeme výrobu lépe plánovat. Zároveň dokážeme narovnávat prodejní ceny, protože vidíme reálná čísla, díky kterým můžeme vyhodnocovat, zda je problém v nastavené ceně nebo produktivitě práce.

„Před implementací zakázkového modulu plánovaní výroby strávili pracovníci mnoho času s rozvržením práce na jednotlivé pracoviště a přichystání podkladů do skladu pro vychystání komponent. Chtěli jsme najít způsob, jak jim tuto práci usnadnit a zautomatizovat. Oslovili jsme proto firmu Gatema, která nám na základě našeho požadavku doprogramovala zakázkový výrobní modul. Pomocí nástroje plánovač bezchybně a rychle rozvrhne jednotlivé operace výrobních příkazů na konkrétní výrobní pracoviště a lidské zdroje,“ dodává paní Ing. Jitka Hurábová, jednatelka společnosti LD Seating, která vyrábí sezení do kanceláří a veřejných i soukromých prostor. 

Možnost upravit modul Výroba podle potřeb firmy je samozřejmé. Není možné unifikovat modul napříč výrobními obory. Je to jako stavebnice a výsledný produkt záleží na zákazníkovi a jeho byznysu. Potřebujete-li mít v každém okamžiku přesné informace o stavu výroby, plánovaných aktivitách i realizovaných zakázkách, pak Vám rádi pomůžeme.

Využijte modul Výroba naplno!

Pokud vás zajímá modul Výroba a hledáte ověřené ERP řešení, pak je Gatema pro Vás tou správnou odpovědí. Máme  špičkové odborníky, a především dlouholeté zkušenosti s implementacemi informačních systémů HELIOS. Abychom i Vám pomohli optimalizovat výrobu, potřebujeme poznat Vaše firemní procesy. Jen tak dokážeme vyladit modul Výroby, aby se stal vaším pomocníkem při cestě vzhůru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram