Gatema MES v největší komerční řezárně vodním paprskem v ČR od základů změnila celou firmu

12. 11. 2020

Možná tu situaci znáte. Někdy v prvních deseti letech nového milénia si vaše firma pořídila informační systém. Vsadila-li na dobré řešení, usnadnilo jí to práci a získala lepší přehled o svém účetnictví, financích nebo dalších firemních procesech. Jenže doba se několikrát zrychlila. Internet je běžnou věcí, dnešní technologie jsou na hony vzdáleny těm deset let starým. Digitalizace nebo automatizace není nadstandard, ale základ budoucího přežití společnosti. A řešení, které ještě před pěti lety dokázalo plně pokrývat firemní potřeby, najednou není připraveno vyřešit současné úkoly.

Podobný příběh se odehrál také ve společnosti AWAC s.r.o., která se již třicet let zabývá dělením materiálů vysokotlakým vodním paprskem a dodávkami CNC dělicích stojů. S příchodem nových zakázek přicházely nové a nové požadavky na interní procesy – zejména v oblasti správy skladů a logistiky, ale také ve výrobě či servisu. Navíc management společnosti neměl k dispozici všechny potřebné přehledy. Firma dlouhé roky využívala hlavně účetní systém, ale najednou zjistila, že není schopna růst tak, jak by si přála. A že jí výrazně chybí profesionální ERP systém.

Proto přišla základní otázka: pokračovat se stávajícím účetním systémem a snažit se v jeho prospěch ohýbat další programy a aplikace; nebo začít na „zelené louce“ a pokrýt všechny současné a budoucí potřeby? Nakonec se v AWAC rozhodli pro variantu dvě a vsadili na řešení HELIOS Orange, který dokáže nahradit nejen oblast účetnictví, ale i veškerou zbývající agendu.

Jenže scénář samozřejmě není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. Pokud jste se ocitli na limitu informačního systému, dost pravděpodobně jste se ocitli také na určité křižovatce v rámci vašich úvah o firmě. A změna vám dá šanci objevit nové obzory, jen jde většinou ruku v ruce s celkovou strategií firmy. „V případě AWACu skutečně šlo mnohdy o vytváření zcela nových procesů a došlo i ke změnám na některých pozicích ve společnosti,“ říká Pavel Pulec, ředitel společnosti Gatema IT, která implementaci řešení HELIOS Orange realizovala. Nový informační systém pak kromě kompletního účetnictví a správy majetku pokryl i manažerské účetnictví, včetně rozpouštění režií, servis, systematickou správu zakázek, technickou přípravu výroby a personalistiku.

Gatema MES přinesl moderní řízení i vhled do výroby

 Nejzásadnější změnou však bylo řízení výroby. V tom vsadil AWAC na řešení Gatema MES, který kompletně řeší oblast operativní evidence ve výrobě, včetně on-line sledování stavu jednotlivých strojů. Součástí řešení je i vizualizace a vyhodnocování dat. Vyhodnocované statistiky nejsou ovlivňovány obsluhou, a management má tak k dispozici přímý vhled do chodu výroby.

V jednotlivých reportech si tak může snadno vizualizovat a vyhodnocovat data za určité období. Díky tomu má vedení okamžitý přehled o aktuálním stavu jednotlivých strojů, včetně informací o aktuální zakázce a obsluze stroje, může si porovnat čas řezání a manipulace u jednotlivých typů zakázek. Samotná technická příprava výroby a plánování výroby probíhá v prostředí systému HELIOS Orange. Software Gatema MES je implementován na 17 výrobních strojích, ze kterých se v reálném čase načítají data o činnosti stroje, způsobu řezání (abrazivní/vodní), materiálu a jeho tloušťce. Je monitorován i stav řezání více řezacími hlavami současně. V případě prostoje lze sledovat a vyhodnocovat jednotlivé důvody prostojů. Samotná interakce systému Gatema MES s obsluhou stroje je řešena přímo přes stávající dotykovou obrazovku řídicí jednotky stroje, kde může uživatel sledovat stavy daného stroje a zadávat data o důvodech prostojů, vyrobených kusech apod. AWAC tak získal dokonalý přehled o dění ve výrobě i o stavu jednotlivých zakázek.

Díky implementaci komplexního výrobního informačního systému (MES) umíme dnes měřit časy využití strojů, evidovat, kontrolovat, a vyhodnocovat jednoduše, přesně a hlavně rychle,“ pochvaluje si Petr Felt, zástupce jednatele zodpovědný za IT a komunikaci.

O jak velkou změnu přitom v případě AWAC šlo, dokreslují další slova Petra Felta: „Dříve jsme všechno řešili ručně, což neustále brzdilo procesy. Potřebovali jsme získat nezávislé měření spotřeby času stroje a obsluhy na zakázce, zjednodušit odvádění práce pro operátory, porovnat plánovaný a skutečný čas výroby a zároveň dokázat propisovat sledované parametry do databáze. Dnes je interakce s obsluhou stroje řešena jednoduše přes dotykovou obrazovku. Každý vidí stavy stroje a může zadávat data o důvodech prostojů. Operátorům to zjednodušilo život, my jsme získali přesné informace formou přehledných vizualizací a reportů.“

Dnes tak AWAC může koukat o pořádný kus dál než dříve. Směrem do budoucna se nabízí například kompatibilita s HELIOS Orange nebo další rozšiřování modulů a funkcionalit Gatema MES.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram