Gatema a.s.

Základní charakteristika společnosti:

Gatema a.s. byla založena v roce 1992 jako firma se zahraniční kapitálovou účastí. Od počátku její existence se datuje spolupráce s LCS International (nyní Asseco Solutions a.s.) a působení v oblasti prodeje a později i vývoje kvalitních informačních systémů. V květnu 1994 firma kupuje technologii na výrobu jedno a dvoustranných desek plošných spojů a o rok později funguje již jako ryze česká společnost podnikající v oblasti informačních technologií a výroby desek plošných spojů. Od 1.1.2017 se firma Gatema s.r.o. transformovala na akciovou společnost pod názvem Gatema a.s.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Green:

• Okamžité vyhodnocení dat pro management
• Dokonalé provázání všech potřebných informací na jednom místě s možností uzpůsobení
  přehledů a reportů
• Efektivní plánování dynamicky se měnící výroby s vysokým důrazem na dodržení termínu díky
  on-line přehledu stavu zakázek v IS
• Rychlé a přesné zadání zakázek zpracovaných na TPV do výroby díky automatickému generování výrobních postupů
• Možnost napojení na jiné provozní systémy
  Úspora lidských kapacit a eliminace chyb díky automatickému importu objednávek zákazníka
  do IS
• Rychlé vyčíslení výkonů zaměstnanců i podnikových útvarů

Procesy využívané IS:

• Základ
• Účetnictví
• Banka
• Mzdy
• Personalistika
• Manažerské rozhrání
• Pracovní cesty
• Sklad
• Zakázka
• CashFlow
• Fakturace přijatá a vydaná
• Pokladna
• Majetek
• Kniha jízd
• Workflow
• CRM
• Porady
• Pracovní cesty
• Smlouvy
• TPV
• Kalkulace
• Řízení výroby
• Odvádění výroby
• Ekonomika výroby

 

Referenční list