HESTEGO s.r.o.

Základní charakteristika společnosti:

Společnost HESTEGO s. r. o. byla založena v roce 95 a specializuje se na výrobu ochranných komponentů pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. Se svým zaměřením na vývoj, výrobu a prodej teleskopických krytů, kabelových nosičů, stěračů vodicích ploch a mnoha dalších součástí pro obráběcí stroje se řadí k nejvýznamnějším společnostem na českém, ale i evropském trhu. HESTEGO s. r. o. vypracovalo systém environmentálního managementu, který je certifikován dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005. V lednu 2008 potvrdil certifikační orgán TÜV International s. r. o. shodu systému s normou pro environmentální systém ISO 14001 a udělil společnosti certifikát.


Přínosy získané implementací řešení HELIOS:

• Okamžitý přehled o stavu zakázek ve výrobě
• Přesné informace o stavu skladů
• Přesné vyčíslení výkonů jednotlivých pracovišť, zaměstnanců a středisek
• Otevřenost systému, propojení s dalšími specializovanými systémy
• Zjednodušení práce s běžnými agendami – mzdy, banka, fakturace, účetnictví
• Zjednodušení práce pro obchodníky (přehled objednávek, stav zakázek)

Moduly využívané IS:

• Jádro, kontace
• Ekonomika (Účetnictví, Pokladna, Majetek, Banka)
• Personalistika, Mzdy
• Fakturace, pošta
• Zakázky
• CRM – řízení vztahů se zákazníky
• Intrastat CZ
• Technická příprava výroby
• Řízení výroby
• Oběh zboží – skladové hospodářství
• Nákup a prodej
• Manažerské rozhraní
• Účetní výkazy
• Finanční analýza
• Kapacitní plánování

Referenční list