LANIK s.r.o.

Základní charakteristika společnosti:

Společnost Igor Láník – Techservis Boskovice byla založena v roce 1991. Předmětem podnikání je výroba pomocných materiálů pro slévárny, především žáruvzdorné keramiky. Dominantní aktivitu firmy představuje výroba pěnových keramických filtrů, které se pod označením VUKOPOR® používají ve slévárnách a v hliníkárenských hutích po celém světě. Výrobu filtrů doplňují především různé filtrační systémy z žáruvzdorných keramických materiálů. K těmto produktům firma poskytuje plný servis a poradenství. Firma je držitelem certifikátu ISO 9000:2001.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS:

• Přesné a rychlé získávání a vyhodnocování informací o výrobě
• Jednoduchá příprava mezd v závislosti na vykonané práci
• Přesné vyčíslení výkonů jednotlivých pracovišť, zaměstnanců a středisek
• Řízení výroby na poli technické přípravy výroby a tvorby operativní výrobní dokumentace
• Zjednodušení práce s běžnými agendami – mzdy, banka, fakturace, účetnictví
• Otevřenost systému a jeho možnost růst a nabízet nové funkcionality

Procesy využívané IS:

• Jádro, Kontace
• Ekonomika (Účetnictví, Pokladna, Majetek, Banka)
• Personalistika, Mzdy
• Fakturace, pošta
• Zakázky
• CRM – řízení vztahů se zákazníky
• Intrastat CZ
• Technická příprava výroby
• Řízení výroby
• Oběh zboží – skladové hospodářství
• Nákup a prodej
• Manažerské rozhraní
• Účetní výkazy
• Finanční analýza
• Kapacitní plánování

Referenční list