ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

Základní charakteristika společnosti: 

Společnost se zabývá širokou paletou činností v oblasti údržby a investic strojního a elektro charakteru (turbíny, generátory, zdvihací zařízení, čerpadla, potrubí, armatury, jeřáby, chladicí jednotky, vzduchotechnické jednotky, motory, revize, svařování apod.) a speciálních průmyslových služeb (zatěsňování úniků na potrubí za provozu zařízení, dekontaminace, bitumenace, speciální prádelna, likvidace odpadů apod.)

Přínosy získané implementací řešení HELIOS: 

 • Radikální zjednodušení původního datového modelu (jednotné prostředí, jednotná báze dat potřebných pro řízení společnosti, omezení soukromých izolovaných evidencí)
 • Kvalitní a rychlá zpětná vazba při řízení údržby a řízení investičních projektů
 • Měření základních procesů (např. Přijatá faktura, Vydaná objednávka, Majetek)
 • Komplexní reporting včetně grafické prezentace
 • Množství Dataskopů, které prezentují zaměstnancům data na míru (Helios použije v průběhu jednoho kalendářního týdne 180-200 zaměstnanců, v průběhu jednoho měsíce 230-250 zaměstnanců)
 • Možnost vlastních dovývojů (ve verzi iNUVIO)
Moduly využívané IS:
 
 • Jádro systému
 • Nástroje pro řízení procesů
 • Nástroje vizualizace
 • Nástroje customizace
 • Účetnictví
 • Banka
 • Pokladna
 • Majetek
 • Rozpouštění a přeúčtování režií
 • Výkazy a reporty
 • Finanční analýza a plánování
 • Sklady
 • Nabídky, objednávky, rezervace
 • Fakturace
 • Intrastat
 • Kontrakty          
 • Zakázky
 • Mzdy
 • Personalistika
 • QMS – správa měřidel, řízení auditů, interní neshody, řízená dokumentace
 • Doprava
 • Silniční daň
 • Výdejna
 • Množství dovývojů (řízení pracovních příkazů, autorizace - podklady pro fakturaci, evidence radiačních průkazů, sledování pohybu zaměstnance v areálu apod.)
Referenční list