Základní charakteristika společnosti:

ADI je vedoucí firma v oboru distribuce zabezpečovacích a slaboproudých zařízení. Dodává elektronické zabezpečovací systémy (EZS), požární signalizace a stabilní hasicí zařízení (EPS), CCTV video systémy, přístupové a docházkové systémy (Access), domovní telefony a videotelefony (Fermax), perimetrické systémy, datové komunikační prostředky, komplexní integrovaná řešení. Vedle distribuce jednotlivých komponent nabízí svým zákazníkům návrhy komplexních řešení a další služby jako jsou školení, konzultace, technická podpora či servis. Historie naší společnosti sahá do roku 1991 (pod názvem OLYMPO controls),
v roce 2003 převzala naše aktivity nadnárodní společnost Honeywell, divize Honeywell Security, jejíž součástí jsme dodnes.
V rámci celosvětové strategie společnosti Honeywell rozšiřujeme od ledna 2005 naše aktivity pod obchodní značkou ADI. ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Green:

• Okamžitá dostupnost všech potřebných informací, okamžité vyhodnocení dat pro management
• Zvýšení produktivity zaměstnanců
• Přehled oblasti skladového hospodářství, snížení zásob na skladech
• Zvýšení dostupnosti zboží na skladech, zrychlení toku zboží ze skladu a na sklad
• Jednotná platforma v ČR a SR, integrace firemních procesů v jednom IS
• Podpora automatického Workflow, uživatelská přizpůsobitelnost IS
• Jednoduché propojení na další systémy (OLAP, Datawarehouse, Web)
• Centralizace projektových a marketingových aktivit 

Moduly využívané IS:

• Účetnictví
• Banka
• Sklad
• Zakázka
• Smlouvy
• CashFlow
• Fakturace přijatá a vydaná
• Pokladna
• Majetek
• Kniha jízd
• Workflow
• Projekty
• Servis
• Marketing
• Doprava – CCS
• CRM

 

Referenční list