Daikin Device Czech Republic s.r.o.

Základní charakteristika společnosti:

Společnost Daikin je jedním z nejvýznamnějších výrobců klimatizačních zařízení na světě. Od založení mateřské společnosti v Japonsku v roce 1924 se skupina Daikin rozrostla v globální korporaci přítomnou na všech světových trzích s obratem okolo 6 miliard euro ročně. Značka DAIKIN je tak po celém světě již více než 80 let synonymem klimatizací vysoké kvality pro soukromé, komerční i průmyslové účely.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS:

• Získání informací o skutečném stavu všech skladů a všech druhů zásob (RM, WIP, FP)
• Sledování nákladů a výnosů konkrétních zakázek (aplikace na Japonský „RINGI“ systém)
• Přesné vyčíslení výkonů jednotlivých pracovišť, strojů, středisek i zaměstnanců (využití SQL dotazů pro import dat)
• Efektivní tvorba statistických hlášení (Intrastat)
• Kvalitní podpora uživatelů kvalifikovanými konzultanty a telefonickou službou Hotline
• Evidence dodavatelských výrobních marží u spotřebovaného materiálu, dohledání přes čárové kódy (systém Tracebilita).
• Sjednocení interních dokumentů pro všechna nákladová střediska v podniku (přesně definované role
• uživatelů a použití tiskových formulářů).
• Jednoduché a intuitivní ovládání pro všechny uživatele (snadné vytváření sestav, filtrů, ext. sloupců).

Moduly využívané IS:

• Účetnictví
• Fakturace a pošta
• Banka
• Pokladna
• Majetek
• Účetní výkazy a Finanční analýza
• Zakázky
• Manažerské rozhraní
• Sklad
• Nákup a prodej, Kusovníky
• Výroba – TPV, Řízení výroby
• Kapacitní plánování
• CLA, Intrastat
• Firemní aktivity (CRM)
• Nástroje přizpůsobení

Referenční list