Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Základní charakteristika společnosti:

Kroměřížské technické služby, s.r.o. navazují na tradici předchůdce, který v této oblasti působil již od roku 1955. Společnost má tedy dlouholeté zkušenosti s poskytováním pestré palety veřejných služeb pro město Kroměříž, ale též pro řadu ostatních obcí a měst, s kterými úspěšně spolupracuje. Organizace zajišťuje nejen tradiční služby, jako provoz MHD, čištění města či provoz a opravy komunikací a veřejného osvětlení, ale působí i v dalších oblastech – např. opravy vozidel, stavební a montážní činnost, provozování pohřebišť, péče o veřejnou zeleň, nakládání s vyhrazenými druhy.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS:

• Zjednodušení práce v běžných ekonomických agendách – mzdy, banka, účetnictví
• Garance platné legislativy
• Prostředí podporující normy ISO 9001:2001 a ISO 14001:2004, podle nichž je společnost certifikována
• Přehled v oblasti skladového hospodářství

Moduly využívané IS:

• Jádro, kontace
• Ekonomické moduly – Účetnictví, Majetek, Banka
• Mzdy
• Oběh zboží – skladové hospodářství
• Nákup a prodej

Referenční list