LD Seating s.r.o.

Základní charakteristika společnosti: 
Společnost LD seating vznikla roku 1993 na základě idejí vytvořit obchodně – výrobní společnost koncentrující se na výrobky různého druhu sezení. Velké úsilí je vynakládáno na vývoj moderního sezení vlastního designu a to především pro kancelářské, čekací a konferenční prostory. Společnost dbá na aplikaci nejnovějších ergonomických, designových a technických trendů. Obchodní partnery firmy je možno nalézt nejen v ČR, ale i v dalších evropských zemích. V moderních prostorách boskovického závodu firma zaměstnává sedm desítek lidí.

Přínosy získané implementací řešení HELIOS: 
• Přesné a rychlé získávání a vyhodnocování důležitých firemních informací
• Díky použití terminálů pro odvádění výroby zjednodušení a zrychlení těchto úkonů
• V reálném čase přehled o stavu výroby a sledování a vyhodnocování zakázek
• Přesné vyčíslení výkonů jednotlivých pracovišť, zaměstnanců a středisek
• Zjednodušení práce s běžnými agendami – mzdy, banka, fakturace, účetnictví
• Manažerské výstupy, možnost definování vlastních přehledů

Moduly využívané IS:

• Jádro, kontace
• Ekonomika (Účetnictví, Pokladna, Majetek, Banka)
• Personalistika, Mzdy
• Fakturace, pošta
• Zakázky
• CRM
• Technická příprava
• Řízení výroby
• Oběh zboží – skladové hospodářství
• Nákup a prodej
• Manažerské rozhraní
• Intrastat CZ

Referenční list

Případová studie