Moderní technologie a inovace ve výrobě: Příběh firmy Recutech s.r.o.

07. 06. 2024

V dnešní době jsou moderní technologie klíčovým faktorem pro úspěch v průmyslu. Společnosti, které se nebojí inovovat a začleňovat nové trendy, mají obrovskou konkurenční výhodu. Jedním z těchto trendů je Průmysl 4.0, který spojuje digitální technologie s tradičními výrobními procesy. Společnost Recutech s.r.o. je zářným příkladem toho, jak moderní technologie a inovace mohou vést k úspěchu.

Informační systém HELIOS Nephrite v Recutechu

Společnost Recutech s.r.o. se sídlem v Pardubicích je český výrobce vysoce kvalitních protiproudých tepelných výměníků. Pro zajištění efektivního řízení výroby využívá informační systém HELIOS Nephrite, který implementovala firma Gatema IT.

Tento systém je mimo jiné propojen se sběrem dat ze strojů MES – Manufacturing Execution System, a umožňuje online sledování výroby a automatické odečítání výrobních komponent ze skladu. MES rovněž zajišťuje sledování a analýzu klíčových výrobních ukazatelů, jako jsou časy a prostoje, zmetkovitost a poruchovost strojů.

Migrace na HELIOS Nephrite přinesla společnosti Recutech s.r.o. mnoho výhod, včetně vylepšeného workflow, komunikačního centra a interního helpdesku. Tyto funkce výrazně zvýšili efektivitu týmové práce. Inteligentní navigace systému umožnila snadné schvalování dokladů, sledování statistik a analýz. Dále minimalizovala lidské chyby a zefektivnila výrobní procesy.

Historie a růst společnosti Recutech s.r.o.

Společnost Recutech s.r.o. byla založena v roce 2007 a rychle se stala lídrem v oblasti výroby protiproudých výměníků. Již v roce 2010 zahájila jejich výrobu a během jednoho roku začala prodávat své produkty do zahraničí. Díky rostoucímu počtu objednávek a navyšování výrobních kapacit se firma v roce 2015 přestěhovala do větších prostor. V roce 2016 rozšířila své portfolio o plastové výměníky, čímž získala nejširší nabídku na trhu. V roce 2019 se stala největším výrobcem protiproudých výměníků na světě a v roce 2022 se přestěhovala do nové a větší výrobní haly.

Inovativní produkt: Entalpický výměník VenturE-RV

Jedním z revolučních produktů společnosti Recutech s.r.o. je entalpický výměník VenturE-RV. Tento inovativní výměník nejen přenáší teplotu, ale také vlhkost, což přináší zcela nové možnosti do oblasti tepelné výměny. VenturE-RV je příkladem toho, jak moderní technologie mohou transformovat průmyslové a výrobní procesy a přinést výhody v podobě vyšší účinnosti a efektivity samotného výrobku.

Robotizovaná a automatizovaná výroba

Recutech s.r.o. klade velký důraz na robotizovaná a automatizovaná pracoviště, která výrazně snižují fyzické pracovní zatížení zaměstnanců a zvyšují přesnost výrobních operací.

Díky těmto technologiím se společnosti daří dosahovat vyšší kvality svých výrobků, zrychlovat takt výrobních linek a snižovat počet potřebných zaměstnanců.

 Automatizovaná výroba využívá komplexní a sofistikovaný operační systém HELIOSu Nephrite , který poskytuje důležité informace o aktuálním stavu výrobního procesu v reálném čase.

Závěr

Příběh společnosti Recutech s.r.o. je inspirující ukázkou toho, jak mohou inovace a moderní technologie vést k úspěchu. Aktivním začleňováním těchto technologií do svých výrobních procesů Recutech nejen zvyšuje svou konkurenceschopnost, ale také nastavuje nový standard pro ostatní hráče na trhu. Moderní technologie jako HELIOS Nephrite znázorňuje, jak digitální transformace a inovace mohou přinést reálné výhody a posunout průmysl kupředu.

 Recutech s.r.o. je příkladnou společností, která nejen sleduje trendy, ale také je aktivně využívá a přináší tak nová řešení do světa rekuperačního průmyslu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram