MES (Manufacturing Execution System) a terminály ETH

19. 07. 2022

Komunikaci mezi soustavou terminálů ETH a systémem HELIOS iNuvio zajišťuje řídící software Gatema MES.

MES neboli Manufacturing Execution System (MES) od Gatema IT představuje integrační řešení pro informační ERP systém HELIOS. Díky Gatema MES dochází k efektivnímu propojení informačního systému a jednotlivých technologických zařízení ve výrobě.

Technologie sběru dat

Pro sběr dat z výroby existuje celá řada technologií. Jsou jimi stacionární terminály ETH, mobilní terminály, dále technologie čárových, QR anebo jiných kódů a sběr dat z výrobních linek.

Stacionární terminál je zařízení, které je připojeno do ethernetové sítě. Komunikátor ETH, je nainstalován zpravidla na serveru. Terminál ETH obsahuje i sériový port, přes který je možné propojení přímo se strojem. Tyto terminály dokáží sbírat nejen výrobní data, ale  pokud je připojen snímač čárových kódů, pak dokáží číst čárové a další kódy. Součástí terminálu může být i RFID snímač bezkontaktních čipových karet, ten slouží k identifikaci zaměstnance pomocí karty nebo čipu z docházkového systému. K terminálům ETH lze dodat Wifi klient a celkově je možné jej parametrizovat tak, aby způsob dotazů a kontrol v terminálech přesně odpovídal Vašim požadavkům.

Co zvládá MES

Systém má k dispozici moduly pro technickou přípravu, řízení a pokročilé plánování výroby, kterého je dosaženo přímým sběrem informací z jednotlivých strojů.

Zahájení operace: identifikace zaměstnance, kód operace, uloží se čas. Ukončení operace: identifikace zaměstnance, kód operace, počet shodných a neshodných kusů, vypočte se celkový čas.

Gatema MES

je jednoduchý systém pro evidenci výroby pro firmy využívající ERP HELIOS. Celý systém je provozován na jednoúčelových pevných terminálech ETH pomocí papírových průvodek výrobou. Kromě základní funkcionality zaevidování provedené operace může pracovat i v režimu zahájení či ukončení operace a také měřit pracovní čas. Gatema MES ETH dokáže také automaticky generovat výdejky materiálu dle kusovníku a příjemky hotových výrobků či polotovarů. Největší přidanou hodnotou tohoto řešení je právě jednoduchost a rychlost obsluhy. Celá evidence probíhá v několika jednoduchých krocích od přihlášení pracovníka k terminálu pomocí čipu nebo čárového kódu přes zahájení výrobní operace načtením čárového kódu z průvodky až po její ukončení.

V praxi je časté nastavení vlastního metodického postupu odváděcích kroků a také personalizace vzhledu podle druhu výroby nebo i konkrétního výrobku. Mění se jak zadávané parametry, tak i zobrazované informace z řízení výroby systému HELIOS. Další funkcionalitou Gatema MES může být například odpis materiálu, evidence zmetků, důvod zmetku apod. Výrobní operace jsou obvykle odváděné průběžně, počty kusů se neevidují do papírové průvodky, ale jsou evidované přímo na obrazovce a čas se měří automaticky.

Výhody Gatema MES

Hlavním přínosem evidence výrobních operací je přehled skutečné potřeby času k realizaci výrobní operace nebo následně i celého výrobku či zakázky. Pořízená data mohou sloužit jako podklad ke zpětnému finančnímu vyhodnocení plánované a reálné výroby, optimalizaci výrobních norem anebo postupů. V systému je možné následně vyhodnotit efektivitu jednotlivých strojů nebo zaměstnanců s přímou provázaností do dalších funkcionalit systému HELIOS, například Mzdy nebo Controlling.

Rádi byste znali více k fungování MES?

Pak shlédněte záznam webináře, na kterém vedoucí integračního řešení Gatemy IT
představuje MES ze všech pohledů.

Proti modulům Výroba, které jsou součástí ERP, jsou systémy MES více propracovány a obsahují propojení s jednotlivými stroji. Přináší do řízení výroby informace o detailní činnosti jednotlivých strojů, opotřebení nástrojů a umožňují detailněji plánovat výrobu i z pohledu, co se stane, když se začne opotřebovávat tento nástroj a kdy je optimální ho vyměnit. Tyto informace pozitivně ovlivňují také kvalitu výrobků.

Potřebujete poradit s integračním řešením MES

Ptejte se na vše, co Vás k tématu zajímá. Naši konzultanti Vám rádi poradí a sdělí vše potřebné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram