Gatema IT: Partner výrobních firem

11. 04. 2024

Gatema IT a.s. vyniká jako přední vývojář modulu Výroba do ERP HELIOS Inuvio a HELIOS Nephrite. Své výhody však nečerpá pouze ze samotné technologie, ale také ze silné synergické vazby se sesterskou firmou Gatema PCB. Tato symbióza umožňuje Gatema IT lépe propojovat výrobní procesy s informačním systémem a získávat nezbytná data k vyhodnocování a optimalizaci výroby. Gatema PCB navíc působí jako první testovací prostředí pro nové funkcionality modulu Výroba, což výrazně přispívá k jeho kvalitě a spolehlivosti při integraci do HELIOSu.


Inovace v praxi

Gatema IT a.s. přináší do výrobního prostředí nástroje pro řízení výroby, které jsou flexibilní a individualizované. Největší předností modulu Výroba od Gatema IT je schopnost vývojářů přizpůsobit modul konkrétním potřebám a procesům každé výrobní firmy. Bez ohledu na to, zda se jedná o výrobce šroubků nebo železničních vagonů.

Plánování a řízení výroby

Modul Výroba umožňuje precizní tvorbu technického a plánovacího výrobního plánu. Tvorba technologických postupů TPV založená na kódech změn s datumovou platností zajistí přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace. Funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů poskytují detailní pohled na složení výrobní ceny a možnost simulace alternativ vzniku nákladů.

Optimalizace a monitoring

Součástí modulu je vlastní Advanced Planning and Scheduling (APS) s optimalizací mezioperačních časů a řazením dávek na jednotlivých pracovištích. Evidence výroby prostřednictvím čárových kódů a dotykových displejů zajišťuje dokonalý přehled o rozpracovanosti a průběhu výroby. Porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje identifikaci oblastí, kde dochází k překročení plánovaných nákladů, a možnosti jejich optimalizace.

Flexibilita a reaktivita

ERP HELIOS je díky modulu Výroba připraven reagovat pružně na neočekávané události, jako jsou nemoci pracovníků, odstávky strojů nebo urgentní zakázky. Plánovací tabule ve výrobě poskytují možnost interaktivní vizualizace a editace plánu, což umožňuje rychlé a flexibilní úpravy v reálném čase.

Automatizace a efektivita výroby

Agenda Výroba systému HELIOS dokáže snížit chybovost výroby a maximalizovat efektivitu operací. Automatizuje rutinní práce uživatelů ve výrobě a usnadňuje manažerům rozhodování. Gatema IT a.s. se stává klíčovým partnerem pro výrobní firmy, které hledají sofistikované řešení pro automatizaci a optimalizaci svých procesů.

Gatema IT a.s. přináší do světa výroby nejen technologické inovace, ale také vlastní vývoj, který umožňuje firmám efektivně reagovat na dynamické potřeby trhu.

Stačí se podívat na výrobní společnosti využívající HELIOS – tam, kde práce splývá s inovací, najdete Gatemu IT a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram