S nástupem roku 2024 se naskýtá příležitost pohledu na vývoj produktu HELIOS. Dynamicky se rozvíjející sektor ERP vyžaduje neustálé sledování trendů a technologických inovací, což vede vývojáře HELIOSu a dalších integrovaných řešení k pravidelným inovacím a vylepšením.

 Větší využívání AI – umělé inteligence a strojového učení

Jedním z hlavních trendů v oblasti podnikových informačních systémů je rostoucí důraz na využívání umělé inteligence a strojového učení. HELIOS Nephrite aktivně implementuje tyto technologie prostřednictvím prvků strojového učení pro predikce a detekci anomálií. AI pak přizpůsobuje ERP systém podle preferencí jednotlivých uživatelů.

Vylepšení UX/UI

Neustálé zdokonalování oblasti uživatelského rozhraní přináší zákazníkům HELIOS Nephrite vyšší uživatelský komfort. Vylepšení zahrnují například efektivnější vyhledávání operací, zvýrazněné ikony pro lepší orientaci v tisku a možnost ovládání pracovních oken přes hlavní menu. Tato pozornost věnovaná uživatelskému prostředí představuje významný krok vpřed. Zlepšené UX/UI znamená nejen efektivnější práci, ale také lepší uživatelský zážitek, což je klíčové pro bezproblémové využívání informačního systému.

Nové funkcionality systému

Spolupráce s ANeT umožnila rozšíření HELIOS Nephrite o pokročilý docházkový systém, nahrazující tradiční "píchačky". Toto řešení nejen automatizuje zpracování dat pro mzdy, ale splňuje i specifika české a slovenské legislativy, poskytující především konkurenční výhodu.

Aktualizace webového portálu HELIOS

Webový portál HELIOS Nephrite prošel aktualizací zahrnující designová vylepšení, integraci s dalšími portály a zvýšené zabezpečení prostřednictvím multifaktorové autentizace.

Zavedení multifaktorové autentizace představuje významný krok směrem k vyššímu zabezpečení dat. Rychlejší archivace a rozšíření kolekce REST-API služeb přispívá k celkové optimalizaci systému. Tato řada vylepšení přináší uživatelům pohodlnější a bezpečnější prostředí.

Řada dalších novinek v HELIOSu

Nově přidané funkce do systému Helios Nephrite zahrnují možnost vytváření pracovních cest, balíček pro auditory a modul Multicompany zase správu velkých holdingových společností. V oblasti výroby přináší Cathedral Software nový výrobní konfigurátor a kapacitní plánování. Propojení na mySTOCK WMS od firmy Kvados rozšiřuje nabídku warehouse management systémů neboli WMS – systému na řízení skladu.

Novinkou u systémů je také integrace aplikačního systému Logis, který umožňuje napojení třeba na pokročilé plánování a rozvrhování výroby, nebo na Gatema mobilní skladní u HELIOSu iNuvio.

Inovace představují í nejen rozšíření funkcí, ale také adaptaci na specifické potřeby  nezbytné pro průmysl 4.0. Propojení s externími partnery a dodavateli přináší komplexnější a efektivnější řízení firemních procesů pokrývající veškerý provoz velkých výrobních firem a multioborových holdingových společností.

Vedoucí oddělení inovací a rozvoje  Jiří Panec upřesnil, jak se v Asseco Solutions reaguje na rozvoj systémů ERP HELIOS. Zdůraznil, že ambicí společnosti je neustále posouvat  a inovovat své produkty HELIOS, přičemž se musí vyváženě přizpůsobovat rychle se měnícím potřebám zákazníků.

Flexibilita a schopnosti posouvat se k dynamickým trendům jsou důležité pro udržení konkurenceschopnosti. Aktivní přístup k inovacím je důležitou nutností ve světě neustále se měnících technologií.

Budoucnost ERP systémů

S rostoucím tlakem na implementaci nejnovějších trendů lze očekávat, že budoucnost ERP systémů spočívá v menších, specializovaných aplikacích, které budou navzájem komunikovatposkytovat jednotné a intuitivní uživatelské prostředí v cloudu.

Představa o autonomních aplikacích komunikujících mezi sebou slibuje vyšší efektivitu a personalizaci. Důležitým prvkem bude schopnost snadné integrace a interakce mezi různými aplikacemi navzájem.

Informační systém HELIOS nejen drží krok s nejnovějšími trendy v oblasti ERP, ale aktivně představuje inovace, které zlepšují efektivitu a uživatelský zážitek. S jasným vedením a ambicí přinášet přidanou hodnotu uživatelům, Asseco Solutions s implementačními partnery zůstává předním hráčem v oblasti podnikových informačních systémů.

Pracovní trh a oblast lidských zdrojů se neustále vyvíjí s ohledem na změny ve společnosti a firemní prostředí. Co bylo ještě před dvěma lety aktuální při náboru nových zaměstnanců, dnes již nemusí platit.

Výběr zaměstnanců na základě jejich přístupu k práci a soft skills je stále více považován za klíčový, někdy dokonce důležitější než pouhá délka pracovní praxe. To odráží rostoucí uvědomění si významu individuálního přínosu a kultury společnosti.

Dnes se do řízení lidských zdrojů promítá nejenom sociální vývoj, ale také technologický pokrok a rychlý tlak na digitalizaci. Novela zákoníku práce legalizuje digitalizaci HR procesů, což může výrazně zjednodušit administrativní zátěž a umožnit personalistům zaměřit se na strategický rozvoj společnosti.

S rokem 2024 se do segmentu řízení lidských zdrojů promítá technologický pokrok v podobě legislativní úpravy v rámci novely zákoníku práce, která právně ošetřila a tím i podpořila digitalizaci značné části HR procesů.


AVAplace představuje moderní řešení pro usnadnění poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů.

Tato platforma inovativně rozšiřuje nabídku podnikových informačních systémů rozšiřující ERP HELIOS a poskytuje komplexní nástroje pro zjednodušení HR procesů. Podívejme se blíže na několik klíčových aplikací, které pro tuto oblast AVAplace nabízí.

1. Advanto

Advanto není jenom docházkový systém, ale komplexní nástroj pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnanci mohou snadno monitorovat svou docházku, vybírat si výdělky za odpracovaný čas a rozvíjet své finanční dovednosti. Zaměstnavatelé zase mohou efektivně plánovat pracovní směny a komunikovat se svými týmy. Integrace s HELIOS iNuvioHELIOS Nephrite umožňuje bezproblémový přenos dat s ERP systémem.

ERP systém HELIOS je pomocník

Zvyšte svou konkurenceschopnost s ERP HELIOS.
Spojte se s našimi obchodníky HELIOS, kteří Vám představí ERP systém v reálném provozu.

Chci představit ERP HELIOS

2. NNTB – aplikace s názvem Nenech to být

NNTB přináší inovativní whistleblowingovou platformu, která umožňuje zaměstnancům anonymně sdělit firemní problémy. Tato služba nejenom zlepšuje transparentnost firemního prostředí, ale také splňuje požadavky na ochranu oznamovatelů dle nové legislativy.

3. ANeT-Time

Moderní docházkový systém ANeT-Time automatizuje zpracování dat o docházce, což usnadňuje personalistům práci s mzdovým zpracováním. Tento nástroj přináší úsporu času a zajišťuje soulad s GDPR.

4. Plusco

Interní komunikace a firemní kultura jsou klíčovými aspekty úspěšného fungování firmy. Aplikace Plusco se zaměřuje na tato témata, posiluje firemní kulturu a umožňuje zaměstnancům poskytnout zpětnou vazbu, čímž se stávají aktivními účastníky firemního dění.

5. JobSignum

JobSignum představuje automatizovaný nástroj pro nábor zaměstnanců. Pomocí elektronického vyplnění dotazníku uchazeče o zaměstnání a biometrického podpisu pracovních smluv urychluje celý proces náboru. Propojení s HELIOSem zajišťuje bezproblémový přenos informací.

6. Helios Learning

Pro lepší orientaci zaměstnanců v systému HELIOS iNuvio slouží aplikace Helios Learning. Více než dvě stovky výukových videí přibližují jednotlivé funkce a moduly tohoto ERP systému.

7. tpa aplikace

Tato aplikace zjednodušuje a digitalizuje komunikaci mezi HR oddělením a ostatními složkami firmy. Kompletní digitalizace propojení s mzdovou účtárnou šetří čas a zajišťuje přehlednost.

8. Recru

Recru je nástrojem, který poskytuje dokonalou kontrolu nad celým výběrovým procesem. Díky plné automatizaci a umělé inteligenci urychluje proces náboru od napsání poutavého inzerátu, přes správu CV uchazečů až po jejich přijetí.

9. Aramis

Aramis spravuje schvalovací procesy pro přidělování hmotných i nehmotných zdrojů. Eviduje a přiděluje potřebné zdroje pro každého zaměstnance, což výrazně zvyšuje bezpečnost organizace.

10. Apis

Jedinečné řešení Apis nabízí kompletní správu agendy zaměstnanců. Digitalizuje a zpřehledňuje evidenci docházky, přístupů, stravování a plánování návštěv.

Tyto aplikace na platformě AVAplace přinášejí moderní a komplexní řešení pro efektivní řízení lidských zdrojů, od docházky až po nábor a správu zaměstnanců.

Společnostem se díky využívání technologických vychytávek významně ulehčí administrativní práce a uvolní se ruce personalistů, kteří mohou své zkušenosti a dovednosti využít pro další rozvoj společnosti.

AVAplace s ohledem na aktuální trendy a nové legislativní požadavky poskytuje firmám nástroje pro úspěšné přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu práce.

Přihlaste se do 16. 1. 2024 na školení Mzdové legislativy, které proběhne v úterý 23. ledna 2024  
od 9 do 12 hodin on-line přes MS TEAMS nebo fyzicky ve školící místnosti  v Gatemě IT,
Boskovice, ul. Průmyslová 2503/2.
Cena školení je 2.200 Kč bez DPH.

Obsahem školení v úterý 23. ledna 2024 bude

 Zákoník práce

Konsolidační balíček

Přechod na rok 2024

 Sociální pojištění od roku 2024

Redukční hranice 

Náhrada při pracovní neschopnosti od roku 2024

Zdravotní pojištění od roku 2024 (minimální vyměřovací základ)
Výše minimální a zaručené mzdy 2024
Daň z příjmu fyzických osob 2024
Roční zúčtování daně 2023
ZPS – zákonné pojištění zaměstnavatele 2024
Další legislativní změny, které budou v době školení v platnosti

Chcete se zúčastnit školení

Mzdová legislativa 2024 od Gatema IT?  

Přihlaste se do 16. 1. 2024Společnost RYKO a.s., třetí největší zaměstnavatel na Děčínsku a významný hráč v oblasti údržby, prohlídek, oprav a modernizací železničních nákladních vozů, úspěšně dokončila proces migrace informačního systému a aktivně využívá ERP systém HELIOS Nephrite. Transformace byla provedena s cílem pokrýt všechny procesy výroby a automatizovat schvalovací procesy prostřednictvím modulu Workflow.

Společnost RYKO a.s. spolupracuje s Gatema IT a.s. již od roku 2013, kdy si pořídila Gatema WMS (Warehouse Management System) pro správu skladu materiálu, dílů a zejména pro železniční dvojkolí.

Skladování železničních dvojkolí s Gatema WMS

Gatema WMS umožňuje přehlednou evidenci tisíců položek různých rozměrů se specifickými skladovacími požadavky, včetně železničního dvojkolí. Modul usnadňuje plánování příjemek, výdejek a inventur, což je klíčové pro správu skladu s téměř 3000 položek jako má RYKO.

Historie společnosti RYKO

Opravny železničních kolejových vozidel v prostorách společnosti RYKO sahají až do roku 1871, byť byla společnost RYKO oficiálně založena až v roce 1992. Dnes je RYKO plně certifikovaným dodavatelem údržby, prohlídek, oprav a modernizací pro železniční nákladní vozy. Společnost má rozsáhlou nabídku služeb pro majitele vozů jak z Česka, tak i ze zahraničí.

S pracovišti v Děčíně, Mladé Boleslavi a Kralupech nad Vltavou, RYKO pokrývá periodické revize, opravy a údržbu železničních vozů po celé České republice.

Přínosy Implementace HELIOS Nephrite

Implementace HELIOS Nephrite přinesla do společnosti RYKO několik klíčových přínosů.

HELIOS Nephrite umožňuje přesné nastavení procesů výroby, což výrazně zvyšuje efektivitu zpracování.

Informační systém HELIOS Nephrite samostatně sleduje poptávkové a nabídkové řízení a poskytuje komplexní přehled. Nový systém zajišťuje efektivní plánování výroby a materiálových potřeb, což RYKu poskytlo ještě lepší optimalizaci skladových procesů.

A hlavně  HELIOS Nephrite obsahuje modul Workflow, který nabídl automatizaci běžných agend, včetně mezd, banky, fakturací a účetnictví.

S mobilními terminály začalo RYKO snadno evidovat vstupní prohlídky vagonů přímo v kolejištích, což přineslo flexibilitu a rychlost ve sledování stavu oprav. Implementace HELIOSu Nephrite přinesla společnosti RYKO klíčové výhody, včetně přesného nastavení procesů výroby a efektivního plánování materiálových potřeb, čímž zvýšila celkovou efektivitu zpracování zakázkových oprav.

Využití HELIOSu Nephrite v praxi

Celý proces začíná založením zakázky do systému, kde jsou všechny relevantní informace o vagonu. Po převzetí zakázky technikem se vytvoří konkrétní zadání pro výrobu. V průběhu opravy sleduje systém náklady a následně generuje fakturu, která navazuje na původní cenovou nabídku.

Nad komplexním úkolem oprav je nastaven workflow proces, který umožňuje plynulé předávání zakázek mezi jednotlivými pracovišti. Tento proces zahrnuje i odstavení v případě komplikací, kdy technik může identifikovat problém a zaúkolovat další úseky nebo oddělení pro řešení.

Důležitou součástí procesu je i skladová evidence, kde každý vydávaný materiál je přesně spojen s konkrétní zakázkou. Tímto způsobem je možné přesně sledovat spotřebované zdroje a náklady spojené s každou zakázkou a řádně vystavit správnou fakturu k úhradě.

Zaujal vás HELIOS Nephrite?

Ozvěte se nám a domluvte si nezávaznou konzultaci.


Rádi probereme možnosti jeho využití i ve vaší firmě.

Modernizace ERP systému zajistila RYKu konkurenční výhodu v dynamickém prostředí železničního průmyslu

Implementace HELIOS Nephrite přinesla do společnosti RYKO výrazné zlepšení ve sledování, plánování a efektivitě výrobních procesů.

V závěru lze konstatovat, že roční využívání  HELIOSu Nephrite vynesla společnost RYKO do nové éry digitální transformace, a tak se firma RYKO tak stává špičkovým příkladem využití moderních informačních technologií pro optimalizaci provozu v oboru železniční dopravy.

V dnešním moderním byznysovém prostředí se společnosti nevyhýbají implementaci efektivních informačních systémů. Důležitým hráčem na poli ERP systémů je HELIOS Nephrite, a především v čase plánovaného ukončení podpory starších verzí v roce 2024, se mnoho firem zajímá o migraci na tuto moderní platformu.

Kdy se obvykle vyplatí migrovat?

Před migrací na vyšší verzi HELIOSu se zaměříme na základní otázky, které by si každá firma měla položit před rozhodnutím o změně ERP systému. Zhodnotit náklady, efektivitu a rychlost stávajícího systému se ukazuje být klíčovým krokem.
Otázky o vizi firmy, povědomí o výrobních procesech a celkovém zlepšení plánování výroby i firemních procesech jsou na místě.
A v neposlední řadě rozhoduje technologická dostatečnost stávajícího řešení, uživatelská vybavenost systému, ale také dostupná modernizace systému ERP s pravidelnou aktualizací ERP. Pokud již něco nefunguje nebo není k dispozici, pak je potřeba se poohlédnout po změně a migrovat na vyšší verzi.


Obavy z migrace

Ztráta dat, dočasné omezení životaschopnosti firmy a další obavy jsou zbytečné. Zkušenosti vedoucího projektů na migraci Marka Cabáka z Gatema IT přinášejí cenný pohled na reálné obavy spojené s přechodem na HELIOS Nephrite. Zdůrazňuje, že ztráta dat, odlišné ovládání, zdlouhavý proces testování funkčnosti a komplexnost propojení speciálních dovývojů z Helios Greenu jsou starosti, které jsou průběžně a systematicky řešeny individuálním přístupem k migraci na HELIOS Nephrite.

„Migrace se řeší s každým klientem individuálně a není třeba se procesu obávat. Z kapacitních důvodů je ale potřeba vše naplánovat s dostatečnou časovou rezervou. V první fázi se naplánujeme harmonogram, dále se připraví testovací prostředí, instalujeme nový systém se všemi dovývoji na třetí strany, školí se a testuje a až poté následuje přechod do ostrého provozu.“
V případě HELIOS Nephrite podobné obavy u zákazníků brzy odpadnou a přechod ze starší verze je víceméně bezproblémový. Rozhodně není potřeba se migrace na nový moderní software obávat, doplňuje Cabák.

Časová rezerva a ukončení podpory

Význam dostatečné časové rezervy při migraci ze starších verzí na HELIOS Nephrite je ale opodstatněný. Kapacitní důvody a plánované ukončení podpory starších produktů v červnu 2024 jsou důležitými faktory, které by firmy neměly podceňovat. Stávajícím uživatelům HELIOS Green je rozhodně doporučeno neotálet s plánováním migrace.

Pomocník ve výrobě

Potřebujete mít v každém okamžiku přesné informace o stavu výroby, plánovaných aktivitách i realizovaných zakázkách? Přejděte na Helios Neprite. Získáte víc. Specifické výhody HELIOSu Nephrite pro výrobní firmy jsou především v nabídkovém řízení, plánování výroby, kontrole dostupnosti materiálu a optimalizaci mezioperačních časů. Jedná se o důležité faktory, které mohou zvýšit efektivitu a týmovou spolupráci ve výrobních firmách. Pomáhá správcům optimalizovat provoz systému a hledat příčiny problémů, manažerům řídit práci zaměstnanců a dodavatelů a možnost sledovat využití systému a podle něj zacílit rozvoj do správných míst výrobního procesu.

HELIO Nephrite není pouze pro výrobní firmy.

Zároveň posílíte systém v oblasti BI a chytrém workflow. HELIOS Nephrite dovede datové znalosti propůjčit interním i externím BI nástrojům a pomoci tak nejen specializovaným útvarům controllingu, ale všem manažerům, kteří potřebují pracovat s tvrdými daty.

Migraci na HELIOS Neprite řekněte ano

Celkově lze konstatovat, že migrace na HELIOS Nephrite není pouze nevyhnutelnou změnou kvůli ukončení podpory starších produktů, ale může přinést mnoho výhod, nejen pro výrobní firmy. S pečlivým plánováním a individuálním přístupem od HELIOS Nephrite mohou firmy snadno překonat úskalí spojená s migrací a vstoupit do nové éry efektivního řízení firemních procesů.
Přechod firmy na nový systém často vyvolává u jejích pracovníků a vedení obavy. Ať už z možné ztráty dat, dočasného omezení životaschopnosti firmy, či jiných dalších problémů. V případě HELIOS Nephrite však podobné obavy u zákazníků brzy odpadnou a přechod ze starší verze je víceméně bezproblémový. Rozhodně není potřeba se migrace na nový moderní software obávat.

Zaujal vás HELIOS Nephrite?

Ozvěte se nám a domluvte si nezávaznou konzultaci.
Rádi probereme možnosti jeho využití i ve vaší firmě.

Používání AVAplace je jednoduché a registraci i nákup aplikací zvládnete na pár kliknutí. Z vybraných aplikací v AVAstore si snadno poskládáte balíček, který nejvíce vyhovuje potřebám vaší společnosti. Jednoduše si rozšiřte informační systém HELIOS v různých oblastech firemního života od HR až po logistiku.

AVAplace, to je místo, díky kterému můžete posunout svůj byznys na vyšší level. Používání AVAplace je snadné, registrace do systému je jednoduchá a je možná také přes účet Microsoftu. Výběr vhodných aplikací v AVAstore je intuitivní a nákup potřebné aplikace zvládnete do pár minut. Pak už nic nebrání využívat novou appku. Přístup k ní je možný z jakéhokoliv zařízení a pro používání není nutné komplikované zaškolení.

Pro koho je AVAplace vhodný?

Cloudová platforma AVAplace rozšiřuje funkcionality podnikových informačních systémů HELIOS v oblasti obchodu, lidských zdrojů, služeb, logistiky, produktivity, financí nebo projektového řízení. Ale nejen to. V AVAstore jsou také aplikace, které není nutné využívat společně s HELIOSem, fungují bez integrace na HELIOS a jsou vhodné pro HR, správu zaměstnaneckých zdrojů, IT oddělení, či administraci a další oddělení.

AVAplace je tedy vhodný pro firmy a uživatele:

Snadné užívání AVAplace i aplikací z AVAstore

Platforma AVAplace dokáže v rámci cloudového řešení propojit a rozšířit funkcionality ERP systémů HELIOS. Díky datovému propojení aplikace a AVAplace se firemní data automaticky synchronizují a nemusíte je zdlouhavě ručně přepisovat nebo složitě importovat. V rámci integrace na systémy ERP HELIOS se data automaticky a bezpečně importují z aplikace do HELIOSu a naopak. V případě integrace s produktovou řadou HELIOS vám  bude k dispozici account manager, který s vámi doladí nastavení datové integrace, aby data tekla oběma směry přesně podle vaší specifikace. AVAplace je cloudová platforma, takže přístup k datům a aplikacím budete mít kdykoliv a odkudkoliv.

AVAplace je skutečně pro každého

AVAplace usnadní práci v různých oblastech podnikání. Z vybraných aplikací si snadno poskládáte balíček aplikací, který platíte pouze v rámci měsíčního předplatného za využívání aplikací.

Benefity AVAplace

AVAplace nabízí mnoho možností a výhod

Zaregistujte se a vyberte si ty nejlepší aplikace pro svůj byznys.

Připojte se k AVAplace ještě dnes.

AVAplace přináší do podnikání moderní technologie a cloudové řešení, které vám usnadní život a pomůže vám dosáhnout lepších výsledků. Bez ohledu na to, zda již používáte informační systém HELIOS, jste veřejnou správou nebo firmou bez stávajícího systému, AVAplace vám nabízí mnoho možností a výhod.
Naskočte do AVAplace ještě dnes a začněte využívat všechny jeho výhody pro růst vaší firmy. Vaše podnikání si zaslouží ty nejlepší nástroje a AVAplace vám je přináší na dosah ruky. Změňte způsob, jakým vaše firma pracuje a přivádějte své byznysové plány k úspěchu s touto aplikací.

Jak efektivněji a snadněji řídit své podnikání? Vyzkoušejte novou moderní cloudovou platformu AVAplace, která rozšiřuje funkcionality podnikových informačních systémů HELIOS

Řízení podnikání ve dnešní době vyžaduje sofistikovaný přístup, který umožní optimalizovat procesy a zvládat rychlé změny na trhu. V tomto ohledu se AVAplace stává klíčem k úspěšnému řízení firmy. Tato inovativní cloudová platforma propojuje a rozšiřuje funkcionality ERP systémů v oblastech jako obchod, lidské zdroje, služby, logistika, produktivita, finance a projektové řízení.

AVAplace nabízí široký výběr aplikací, které můžete snadno integrovat do svého existujícího podnikového informačního systému HELIOS. To znamená, že můžete vytvořit přesně takový nástroj, který bude odpovídat potřebám vaší společnosti. Registrace a nákup aplikací jsou jednoduché a rychlé, což umožňuje rychlou implementaci nových řešení do vašeho podnikání.

AVAplace přináší několik výhod

AVAplace vám dává kontrolu nad vašimi podnikovými procesy a umožňuje vám efektivněji řídit vaši firmu. Zjednodušte si práci v oblasti obchodu, lidských zdrojů, služeb, logistiky, produktivity, financí a projektového řízení.

  1. Bezpečnost: Vaše data jsou v bezpečí, a to díky standardům zabezpečení a ochraně informací, které AVAplace dodržuje.
  2. Datové integrace: Platforma umožňuje efektivní propojení vašich existujících ERP systémů s novými aplikacemi.
  3. Cloudový přístup: Díky tomu můžete přistupovat k datům a aplikacím z libovolného místa.
  4. Rozšíření funkcionality systému HELIOS: Aplikace dostupné v AVAplace rozšiřují funkce vašeho systému HELIOS a usnadňují plnění podnikatelských potřeb.
  5. Jednoduché měsíční předplatné: Plaťte pouze za aplikace, které využíváte, s jednoduchým měsíčním předplatným.
  6. Profesionální zprovoznění: Specialisté vám pomohou s nastavením platformy podle vašich potřeb.

Představme si některé z aplikací dostupných v rámci AVAplace:

Celkově lze říci, že AVAplace je inovativní řešení, které může výrazně zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost firem.

Moderní cloudová platforma pro rozšíření a propojení funkcionalit ERP systému HELIOS, představuje významný krok směrem k efektivnějšímu řízení podnikání. S její pomocí mají firmy možnost integrovat různé aplikace a nástroje přesně podle svých potřeb, což vede k optimalizaci procesů a zvýšení produktivity. Společně s platformou AVAplace může HELIOS nabídnout komplexní řešení, které usnadňuje řízení obchodu, lidských zdrojů, služeb, logistiky, produktivity, financí a projektového řízení.

Kromě toho, AVAplace klade důraz na bezpečnost dat, což je klíčový aspekt v dnešním digitálním prostředí. Díky cloudovému přístupu mají uživatelé přístup ke svým datům odkudkoliv a mohou se spolehnout na špičkové standardy zabezpečení.

AVAplace je flexibilní platformou, která pomáhá firmám zvyšovat jejich efektivitu a konkurenceschopnost na trhu. Vyzkoušejte si ji a přizpůsobte si svůj vlastní balíček aplikací dle potřeb vaší společnosti.

Zjednodušte své podnikání, zvyšte jeho efektivitu a získejte konkurenční výhodu s platformou AVAplace.  Nahlédněte do AVAstore a vyberte si přínosné aplikace, které posunou váš business.  Nebojte se inovací a přizpůsobte si své podnikání dnešním nárokům.

Jedním z klíčových modulů ERP HELIOS systému je aplikace Spiska, který umožňuje správu a evidenci spisů, dokumentů, a dalších souvisejících informací. V tomto článku se zaměříme na popis a výhody tohoto důležitého aplikace v rámci ERP HELIOSu.

Ve světě dynamických podnikatelských výzev a rychlých změn nelze podceňovat význam efektivní správy dokumentů. Zastaralé papírové archivy jsou minulostí a nová digitální éra klade na podniky vyšší nároky na organizaci, transparentnost a bezpečnost dokumentů.

Systém ERP HELIOS přichází s odpovědí na tyto požadavky v podobě pokročilého aplikace Spiska, která přináší nejen centralizovanou evidenci, ale i širokou škálu výhod pro moderní podnikání.

Co je aplikace Spiska?

Cloudové řešení správy dokumentů pro všechny typy organizací, které pokrývá všechny legislativní požadavky na systémy spisových služeb. Aplikace Spiska slouží k organizaci, správě a kontrole spisků. Spisky mohou být různorodé a týkat se různých oblastí podnikání, například fakturační spisky, zakázkové spisky, interní komunikace, nebo právní dokumenty. Aplikace Spiska zajišťuje centralizovanou evidenci těchto dokumentů, a to včetně jejich historie a revizí, což přispívá k vyšší transparentnosti a efektivitě celého procesu.

Centralizovaná evidence a příjem elektronických podání

Aplikace SpiskaERP HELIOSu umožňuje centralizovanou evidenci všech spisků a dokumentů na jednom místě. Díky tomu uživatelé získávají snadný a rychlý přístup ke klíčovým informacím bez složitého hledání ve více odděleních. Navíc je tato aplikace schopna zpracovat veškeré elektronické podání podané prostřednictvím systémů elektronické pošty, včetně ISDS, emailu, technického nosiče a portálu, což výrazně zjednodušuje a urychluje komunikační procesy.

Za zmínku stojí i funkce zobrazení subjektu (žadatele/adresáta) v mapě, což přináší nový rozměr vizualizace vztahů mezi subjekty a jejich geografickou polohou.

Notifikace a schvalovací procesy pro efektivní workflow

Důležité dokumenty mohou vyžadovat schválení nebo komentář od určitých osob. Aplikace Spiska umožňuje nastavit automatické notifikace uživatelům při aktualizaci dokumentů. Taktéž lze definovat schvalovací procesy, aby bylo zajištěno, že dokumenty projdou odpovídajícími instancemi před jejich publikací.

Manažerský systém pro lepší kontrolu

Pro manažery a vedoucí pracovníky je k dispozici Manažerský systém, který umožňuje důkladné vyhodnocení využívání a vytíženosti systému spisové služby. S tímto nástrojem mají manažeři přehled o počtech řízení a typů dokumentů včetně příloh a jejich stavu. To poskytuje cenné informace pro zlepšení procesů a efektivitu týmu.

Pokročilé funkce pro větší efektivitu a kontrolu

Aplikace Spiska nabízí řadu pokročilých funkcí, které výrazně zlepšují procesy správy dokumentů. Díky verzi dokumentů a evidenci revizí mají uživatelé neustálý přehled o změnách v dokumentech a jejich historii. Barevné rozlišení typů písemností pak usnadňuje orientaci a rychlé vyhledávání požadovaných informací.

Nové procesy a služby pro snížení časové náročnosti

Společnost Asseco Solution usiluje o inovace a zlepšení výkonnosti aplikace Spiska. Postupně implementuje procesy a služby, které mají za cíl snížit časovou náročnost spojenou s prací s dokumenty v listinné formě. Mezi inovace patří elektronický Podací arch, Hybridní pošta, Konverzní pošta a další, což umožní uživatelům pohodlnější a efektivnější zpracování dokumentů.

Výhody aplikace Spiska v ERP HELIOSu

Zlepšená organizace: Centrální evidence spisků usnadňuje uživatelům rychlé vyhledání a přístup ke všem potřebným informacím, což vede k efektivnímu řízení a zlepšené organizaci podnikových dat. Spiska automatizuje procesy, jako jsou notifikace a schvalovací postupy, zaměstnanci mají automaticky přehled o všech změnách a aktualizacích dokumentů. Tím tedy redukuje administrativní zátěž, snižuje riziko chyb a umožňuje zaměstnancům soustředit se na důležitější úkoly.

Díky přístupovým právům aplikace Spiska zajišťuje vyšší bezpečnost citlivých informací a minimalizuje riziko úniků dat.

Celkově řečeno, aplikace Spiska je klíčovou součástí ERP HELIOSu, která pomáhá firmám zlepšit organizaci, transparentnost a efektivitu správy dokumentů. Integrace s dalšími aplikacemi umožňuje uživatelům snadno pracovat s různými typy dokumentů a usnadňuje spolupráci mezi odděleními. Aplikace Spiska ale není určena pouze v oblasti veřejné správy, ale najde uplatnění ve všech typech organizací, které hledají řešení pro komplexní správu dokumentů. Díky těmto výhodám zvládnou firmy lépe reagovat na výzvy moderního podnikání a budou zvyšovat svou konkurenceschopnost.

V dnešní průmyslové výrobě, která je plná výzev a konkurence, hraje proces šaržování význačnou roli. Šaržová výroba představuje klíčový přístup v rámci výrobních procesů, kdy jsou výrobky vyráběny ve specifických dávkách (šaržích), které postupují celým výrobním cyklem společně. Efektivní řízení a monitorování této šaržové výroby jsou pak neodmyslitelnými faktory pro dosažení vysoké kvality výsledků a optimálního využití zdrojů. V tomto kontextu vstupuje na scénu důležité spojení mezi dvěma klíčovými systémy – MES (Manufacturing Execution System) a ERP (Enterprise Resource Planning), které může vést ke vzniku významných zlepšení v rámci procesu šaržové výroby.

Význam šaržování

Srovnání pracnosti evidování zásob a rozpracovanosti bez šaržování a s šaržováním nám ukazuje, že i moderní technologie nezbavují proces šaržování náročnosti. Je tedy jasně patrné, že pro efektivní šaržování je integrace s ERP systémem téměř nezbytná.

Šarže jsou skupiny výrobních produktů, které jsou vyráběny společně v konkrétním časovém okamžiku a za podobných podmínek. Tento koncept se často uplatňuje v průmyslové výrobě, kde jsou výrobky tříděny do dávek, jež jsou následně společně zpracovány. Právě šarže umožňují sledování a řízení výrobních procesů, zajišťování kvality produktů a dosažení důležité dohledatelnosti.

Hlavní výhody šaržování zahrnují:

Kvalitu: Šarže umožňují důkladně sledovat a zabezpečovat kvalitu výroby. Produkty v rámci téže šarže by měly sdílet podobné charakteristiky a splňovat stanovené normy.

Dohledatelnost: Šarže usnadňují dohledatelnost, a to jak zpětnou, tak dopřednou. V případě problémů je možné snadno identifikovat postiženou šarži a zjistit, kam až se daná šarže dostala.

Efektivitu: Šaržování může signifikantně zvýšit efektivitu výrobního procesu tím, že umožňuje optimalizaci pracovních postupů a lepší využití dostupných zdrojů.

Regulace: V některých odvětvích, například ve farmaceutickém průmyslu, jsou šarže nezbytné pro dodržení přísných regulací a standardů.

Sledování nákladů: Šarže umožňují sledovat náklady spojené s každým výrobním cyklem a identifikovat potenciální úsporné možnosti.

Stanovení správného okamžiku pro nastavení šarže

Správný moment pro nastavení šarže se odvíjí od konkrétního výrobního procesu, průmyslového odvětví a druhu výrobků. Přesto existuje několik obecných pravidel, která mohou být cenným vodítkem při určování tohoto kritického okamžiku:

Nastavení správného okamžiku pro šaržování závisí na mnoha proměnných, včetně povahy výrobního procesu, typu produktů, regulací a požadavků zákazníků. Je důležité vybrat takový okamžik, který nejlépe vyhovuje specifickým potřebám vašeho výrobního prostředí a zajišťuje efektivní sledování a správu šarží.

Integrace ERP a MES je klíčem k dohledatelnosti

Dohledatelnost šarží má klíčový význam pro úspěšnou šaržovou výrobu. V situaci, kdy je nutné identifikovat problém s určitou šarží, je nezbytné rychle provedení izolace a následného řešení. Zároveň je třeba najít příčiny a detailně sledovat použité materiály, podmínky výroby a kontroly. Bez systému, který by umožňoval tuto úroveň dohledatelnosti, by bylo obtížné udržet kvalitu a adekvátně reagovat na výzvy trhu.

V tomto směru vstupuje do hry integrace mezi systémy ERP a MES. Tato synergická kombinace umožňuje lepší a v reálném čase prováděné řízení výrobních operací a poskytuje detailní sledování. MES systém dohlíží na samotné výrobní operace, monitoruje kvalitu a zabezpečuje optimální průběh výroby. Zatímco ERP systém se stará o integrovaný management zásob, plánování výroby a finančních operací, čímž podporuje celkový provoz podniku. ERP systém zachycuje všechny důležité informace o šaržích, což je nesmírně užitečné pro účely sledování a následného vyhledávání.

Tím se zajišťuje snazší řešení možných problémů a zaručuje transparentnost celého výrobního procesu. S ohledem na optimalizaci výroby je pak nezbytné generovat výrobní příkazy v optimálních dávkách a pro dokonalou dohledatelnost je důležité označit každý jednotlivý výrobek např. sériových číslem. ERP systém potom šaržuje celé dávky v souladu s výrobními příkazy a přiděluje sériová a podrobná čísla jednotlivým kusům. Ta dále slouží jako reference pro kontrolní a měřicí protokoly, certifikace nebo zaznamenání původu výrobku.

Výhody integrace ERP a MES při evidenci šarží

Šaržování je pod taktovkou systémů ERP HELIOSMES Gatema optimalizováno a řízeno s ohledem na zajištění vysoké kvality. Systém MES Gatema dohlíží na průběh výroby, monitoruje kvalitu a umožňuje provádění kontrol, čímž je garantována kvalita. Díky transparentní evidenci nákladů a neustálé aktualizaci záznamů je zajištěno průhledné hospodaření. ERP HELIOSMES Gatema společně usnadňují správu skladových zásob tím, že sledují, které šarže jsou po dokončení výroby uloženy na skladě. Všechny klíčové informace jsou dostupné v reálném čase, což umožňuje rychlou reakci na případné změny. Zároveň je eliminována potřeba ručního záznamu, který byla v minulosti zdrojem k chyb způsobených lidskou nepřesností.

Integrace mezi systémy ERPMES tak přináší v průmyslové výrobě významné výhody, zejména pokud jde o efektivní šaržování. Tyto systémy společně zajišťují dohledatelnost, optimalizaci a správu procesů. Ačkoli implementace může být náročná, výhody, které tato automatizace přináší, jsou klíčové pro úspěch šaržové výroby v moderním průmyslovém prostředí. Šarže jsou základním pojmem v průmyslové výrobě, umožňují efektivní sledování a řízení výrobních procesů, zajišťují kvalitu a plnění regulací. Integrace s moderními systémy MES a ERP poskytuje průmyslovým podnikům nástroje k optimalizaci a efektivní správě šaržové výroby, což je kritické pro konkurenceschopnost, splnění vysokých standardů na trhu a maximalizaci výhod, které vyplývají z evidence.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram