V dnešní době jsou moderní technologie klíčovým faktorem pro úspěch v průmyslu. Společnosti, které se nebojí inovovat a začleňovat nové trendy, mají obrovskou konkurenční výhodu. Jedním z těchto trendů je Průmysl 4.0, který spojuje digitální technologie s tradičními výrobními procesy. Společnost Recutech s.r.o. je zářným příkladem toho, jak moderní technologie a inovace mohou vést k úspěchu.

Informační systém HELIOS Nephrite v Recutechu

Společnost Recutech s.r.o. se sídlem v Pardubicích je český výrobce vysoce kvalitních protiproudých tepelných výměníků. Pro zajištění efektivního řízení výroby využívá informační systém HELIOS Nephrite, který implementovala firma Gatema IT.

Tento systém je mimo jiné propojen se sběrem dat ze strojů MES – Manufacturing Execution System, a umožňuje online sledování výroby a automatické odečítání výrobních komponent ze skladu. MES rovněž zajišťuje sledování a analýzu klíčových výrobních ukazatelů, jako jsou časy a prostoje, zmetkovitost a poruchovost strojů.

Migrace na HELIOS Nephrite přinesla společnosti Recutech s.r.o. mnoho výhod, včetně vylepšeného workflow, komunikačního centra a interního helpdesku. Tyto funkce výrazně zvýšili efektivitu týmové práce. Inteligentní navigace systému umožnila snadné schvalování dokladů, sledování statistik a analýz. Dále minimalizovala lidské chyby a zefektivnila výrobní procesy.

Historie a růst společnosti Recutech s.r.o.

Společnost Recutech s.r.o. byla založena v roce 2007 a rychle se stala lídrem v oblasti výroby protiproudých výměníků. Již v roce 2010 zahájila jejich výrobu a během jednoho roku začala prodávat své produkty do zahraničí. Díky rostoucímu počtu objednávek a navyšování výrobních kapacit se firma v roce 2015 přestěhovala do větších prostor. V roce 2016 rozšířila své portfolio o plastové výměníky, čímž získala nejširší nabídku na trhu. V roce 2019 se stala největším výrobcem protiproudých výměníků na světě a v roce 2022 se přestěhovala do nové a větší výrobní haly.

Inovativní produkt: Entalpický výměník VenturE-RV

Jedním z revolučních produktů společnosti Recutech s.r.o. je entalpický výměník VenturE-RV. Tento inovativní výměník nejen přenáší teplotu, ale také vlhkost, což přináší zcela nové možnosti do oblasti tepelné výměny. VenturE-RV je příkladem toho, jak moderní technologie mohou transformovat průmyslové a výrobní procesy a přinést výhody v podobě vyšší účinnosti a efektivity samotného výrobku.

Robotizovaná a automatizovaná výroba

Recutech s.r.o. klade velký důraz na robotizovaná a automatizovaná pracoviště, která výrazně snižují fyzické pracovní zatížení zaměstnanců a zvyšují přesnost výrobních operací.

Díky těmto technologiím se společnosti daří dosahovat vyšší kvality svých výrobků, zrychlovat takt výrobních linek a snižovat počet potřebných zaměstnanců.

 Automatizovaná výroba využívá komplexní a sofistikovaný operační systém HELIOSu Nephrite , který poskytuje důležité informace o aktuálním stavu výrobního procesu v reálném čase.

Závěr

Příběh společnosti Recutech s.r.o. je inspirující ukázkou toho, jak mohou inovace a moderní technologie vést k úspěchu. Aktivním začleňováním těchto technologií do svých výrobních procesů Recutech nejen zvyšuje svou konkurenceschopnost, ale také nastavuje nový standard pro ostatní hráče na trhu. Moderní technologie jako HELIOS Nephrite znázorňuje, jak digitální transformace a inovace mohou přinést reálné výhody a posunout průmysl kupředu.

 Recutech s.r.o. je příkladnou společností, která nejen sleduje trendy, ale také je aktivně využívá a přináší tak nová řešení do světa rekuperačního průmyslu.

Firma VNT Electronics, sídlící v Lanškrouně a specializující se na vývoj a výrobu inovativních elektronických produktů pro zvířata, úspěšně narovnala a propojila své firemní procesy. Společně s podporou odvádění výrobních operací a nástrojem Dataskop získala ucelený online pohled na efektivnější firmu. To potvrdil výrobní ředitel Mojmír Kejduš, který zdůraznil význam implementace systému HELIOS iNuvio pro zlepšení řízení firmy.

Firma VNT Electronics

za svou dvacetiletou existenci se etablovala jako přední výrobce elektronických produktů pro zvířata, nabízející široký sortiment výcvikových a lokalizačních obojků pro psy, neviditelných plotů, elektrických ohradníků a generátorů pro elektrické ohradníky. Jejich produkty jsou distribuovány do 60 zemí po celém světě, čímž firma získala uznání a důvěru zákazníků jak na domácím, tak mezinárodním trhu.

V průběhu historie se firma zaměřila na inovaci a rozvoj nových produktů. V roce 2017 představila novou obchodní značku "fencee", která se specializuje na generátory pro elektrické ohradníky. O čtyři roky později přišla s revolučním řešením pro chovatele zvířat – chytrou farmu využívající aplikaci fencee Cloud, která umožňuje vzdálené ovládání a monitorování elektrických ohradníků pro hospodářská zvířata.

Významným krokem pro firmu bylo spojení s firmou Morelli Electronics, což umožnilo zvýšení produkční kapacity a rozšíření sortimentu o nové produkty. Nicméně s růstem firmy se objevily i nové výzvy spojené se slabými místy ve firemních procesech. Proto bylo rozhodnuto zavést do firmy konkrétní řád a strukturu, a v roce 2021 byl spuštěn proces implementace ERP systému HELIOS iNuvio.

Implementace HELIOS iNuvio byla řízena společností Gatema IT a.s. pod dohledem projektové vedoucí Lucie Pernicové. Práce zahrnovaly analýzu aktuálního firemního stavu a implementaci různých modulů, včetně skladu, výroby a ekonomických nástrojů.

Implementovali jsme také řešení Gatema MES (pro evidenci výroby), Gatema WMS (pro práci ve skladech) a řešení integračních partnerů: Balíkobot, pro plynulou logistiku, a e-shop konektor pro realizaci prodeje přes e-shopové prostředí,“ vysvětlila Pernicová. Bylo také nutné doprogramovat můstek pro přenos dat mezi účetním softwarem Money a systémem HELIOS,“ dodala.

Implementace tohoto nového systému byla náročná, ale díky podpoře zaměstnanců se podařilo úspěšně spustit HELIOS iNuvio už v listopadu 2021. Celkem bylo implementováno 23 modulů a funkcionalit, včetně sklady, technické přípravy výroby, trasování výrobních čísel a kapacitního plánování.

HELIOS iNuvio úspěšně narovnal a propojil firemní procesy, společně s podporou odvádění výrobních operací a Dataskopu jsme získali ucelený online pohled na efektivnější firmu.“

„S pomocí HELIOS iNuvio jsme úspěšně optimalizovali a propojili firemní procesy. Díky podpoře odvádění výrobních operací a nástroji Dataskop jsme dosáhli komplexního online přehledu, který nám umožňuje efektivněji řídit naši firmu.“ Mojmír Kejduš, výrobní ředitel.

Gatema IT a.s. vyniká jako přední vývojář modulu Výroba do ERP HELIOS Inuvio a HELIOS Nephrite. Své výhody však nečerpá pouze ze samotné technologie, ale také ze silné synergické vazby se sesterskou firmou Gatema PCB. Tato symbióza umožňuje Gatema IT lépe propojovat výrobní procesy s informačním systémem a získávat nezbytná data k vyhodnocování a optimalizaci výroby. Gatema PCB navíc působí jako první testovací prostředí pro nové funkcionality modulu Výroba, což výrazně přispívá k jeho kvalitě a spolehlivosti při integraci do HELIOSu.


Inovace v praxi

Gatema IT a.s. přináší do výrobního prostředí nástroje pro řízení výroby, které jsou flexibilní a individualizované. Největší předností modulu Výroba od Gatema IT je schopnost vývojářů přizpůsobit modul konkrétním potřebám a procesům každé výrobní firmy. Bez ohledu na to, zda se jedná o výrobce šroubků nebo železničních vagonů.

Plánování a řízení výroby

Modul Výroba umožňuje precizní tvorbu technického a plánovacího výrobního plánu. Tvorba technologických postupů TPV založená na kódech změn s datumovou platností zajistí přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace. Funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů poskytují detailní pohled na složení výrobní ceny a možnost simulace alternativ vzniku nákladů.

Optimalizace a monitoring

Součástí modulu je vlastní Advanced Planning and Scheduling (APS) s optimalizací mezioperačních časů a řazením dávek na jednotlivých pracovištích. Evidence výroby prostřednictvím čárových kódů a dotykových displejů zajišťuje dokonalý přehled o rozpracovanosti a průběhu výroby. Porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje identifikaci oblastí, kde dochází k překročení plánovaných nákladů, a možnosti jejich optimalizace.

Flexibilita a reaktivita

ERP HELIOS je díky modulu Výroba připraven reagovat pružně na neočekávané události, jako jsou nemoci pracovníků, odstávky strojů nebo urgentní zakázky. Plánovací tabule ve výrobě poskytují možnost interaktivní vizualizace a editace plánu, což umožňuje rychlé a flexibilní úpravy v reálném čase.

Automatizace a efektivita výroby

Agenda Výroba systému HELIOS dokáže snížit chybovost výroby a maximalizovat efektivitu operací. Automatizuje rutinní práce uživatelů ve výrobě a usnadňuje manažerům rozhodování. Gatema IT a.s. se stává klíčovým partnerem pro výrobní firmy, které hledají sofistikované řešení pro automatizaci a optimalizaci svých procesů.

Gatema IT a.s. přináší do světa výroby nejen technologické inovace, ale také vlastní vývoj, který umožňuje firmám efektivně reagovat na dynamické potřeby trhu.

Stačí se podívat na výrobní společnosti využívající HELIOS – tam, kde práce splývá s inovací, najdete Gatemu IT a.s.

Firmy stojí před neustálým tlakem inovace a růstu, a přesně v této době se stává klíčovou otázkou aktualizace informačních systémů, které jsou páteří podnikových operací. S rozvojem firmy přichází potřeba migrace na vyšší verzi ERP systému HELIOS. HELIOS Nephrite z produkční řady HELIOSů  společnosti Asseco Solutions, otevírá dveře k mnoha výhodám a příležitostem pro rozvoj a efektivitu firem.

Skvělý parťák pro velké společnosti

HELIOS Nephrite není jen softwarový produkt, je to partner podporující růst a rozvoj firem. Jako součást HELIOS rodiny je Nephrite navržen tak, aby splňoval náročné požadavky velkých výrobních firem. Jeho schopnost se snadno přizpůsobit a pomoci firmám stát se lídry v jejich odvětví je nepřehlédnutelná. Otevřený ERP systém HELIOS využívá data předpřipravená v datových kostkách, nad kterými se tvoří samotné reporty. Umí zpracovávat také externí datové kostky a pak je přímo zobrazovat v reportovacích

Hlavním přínosem systému je predikce budoucího vývoje. Na základě firemních historických dat lze modelovat budoucí scénáře vývoje a díky tomu se lépe připravit na následující období.

Další vývoj systému se zaměřuje na oblast UX, UI a vlastního učení. Součástí nového ERP řešení HELIOS Nephrite je nástroj, který umožní správcům systému identifikovat slabá místa v provozu systému. S pomocí modulu může správce HELIOSu sledovat jak databázový, tak aplikační server.

Monitoruje výskyt deadlocků a blokací, nastavení SQL serveru, nastavení jednotlivých databází, průběh SQL jobů a SQL metriky.  Dbá tedy na bezpečnost užívání  a zabezpečení dat.

Usnadnění práce v týmech

Migrace na HELIOS Nephrite přináší vylepšené workflow, komunikační centrum a interní helpdesk, které zvyšují efektivitu týmové práce. Chytré workflow poskytují přehled o aktivních procesech, komunikační centrum usnadňuje sdílení důležitých informací a interní helpdesk zajišťuje evidenci a řešení požadavků.

HELIOS Nephrite je postaven na osvědčených základech kancelářských aplikací a poskytuje moderní, intuitivní prostředí, které zjednodušuje práci se systémem. Díky své inteligentní navigaci a umožňuje systém snadné schvalování dokladů, sledování statistik a analýz.

 Kvalitnější management a monitoring

Systém HELIOS Nephrite nabízí přehledné projekty, finanční plánování a telemetrii, které zkvalitňují management firmy. Přehledné projekty umožňují plánování a sledování projektů, finanční plánování pomáhá s tvorbou a vyhodnocováním finančních plánů a telemetrie poskytuje přehled o efektivitě práce a analýzu vlivů na výkon provozu. Není pochyb o tom, že moderní podnikový informační systém jako HELIOS Nephrite je připravený pro budoucnost.

Otevřená budoucnost s pokročilými BI nástroji

BI nástroj je výborným partnerem a spolupracovníkem HELIOSu. Čím více dat má vybraná společnost k dispozici, tím méně mohou být informace přehledné, a proto je v takovém případě využívání BI nejvhodnější. Přehledný reporting šetří hodiny strávené ruční přípravou analýzy firemních dat.

Díky BI je možné snadno vizualizovat podniková data, provádět analýzy a predikce budoucího vývoje, což vede ke zvýšení konkurenceschopnosti a úspěchu firem v dnešním dynamickém podnikatelském prostředí.

Podpora migrace a konec podpory Heliosu Green

Migrace ze starších produktů HELIOS Green na HELIOS Nephrite probíhají podle plánu s individuálním přístupem ke každému klientovi. Avšak je nezbytné si uvědomit, že podpora pro HELIOS Green bude letos v červnu končit. Proto je přechod na HELIOS Nephrite nejen doporučen, ale stává se nezbytným krokem pro udržení funkčnosti a bezpečnosti podnikových procesů. Nečekejte na plánované ukončení podpory v roce 2024 a získejte možná vylepšení.

Modernizace k efektivnější budoucnosti

Migrace na HELIOS Nephrite není jen aktualizací softwarového produktu, je to krok směrem k modernizaci a efektivitě firemních procesů. Otevírá dveře k inovacím a zlepšení konkurenceschopnosti a přináší mnoho výhod jak pro vedení firem, tak pro zaměstnance a zákazníky. S příchodem pokročilých nástrojů je HELIOS Nephrite připraven na budoucnost a nabízí firmám široké možnosti využití dat pro strategické rozhodování a růst.

S nástupem roku 2024 se naskýtá příležitost pohledu na vývoj produktu HELIOS. Dynamicky se rozvíjející sektor ERP vyžaduje neustálé sledování trendů a technologických inovací, což vede vývojáře HELIOSu a dalších integrovaných řešení k pravidelným inovacím a vylepšením.

 Větší využívání AI – umělé inteligence a strojového učení

Jedním z hlavních trendů v oblasti podnikových informačních systémů je rostoucí důraz na využívání umělé inteligence a strojového učení. HELIOS Nephrite aktivně implementuje tyto technologie prostřednictvím prvků strojového učení pro predikce a detekci anomálií. AI pak přizpůsobuje ERP systém podle preferencí jednotlivých uživatelů.

Vylepšení UX/UI

Neustálé zdokonalování oblasti uživatelského rozhraní přináší zákazníkům HELIOS Nephrite vyšší uživatelský komfort. Vylepšení zahrnují například efektivnější vyhledávání operací, zvýrazněné ikony pro lepší orientaci v tisku a možnost ovládání pracovních oken přes hlavní menu. Tato pozornost věnovaná uživatelskému prostředí představuje významný krok vpřed. Zlepšené UX/UI znamená nejen efektivnější práci, ale také lepší uživatelský zážitek, což je klíčové pro bezproblémové využívání informačního systému.

Nové funkcionality systému

Spolupráce s ANeT umožnila rozšíření HELIOS Nephrite o pokročilý docházkový systém, nahrazující tradiční "píchačky". Toto řešení nejen automatizuje zpracování dat pro mzdy, ale splňuje i specifika české a slovenské legislativy, poskytující především konkurenční výhodu.

Aktualizace webového portálu HELIOS

Webový portál HELIOS Nephrite prošel aktualizací zahrnující designová vylepšení, integraci s dalšími portály a zvýšené zabezpečení prostřednictvím multifaktorové autentizace.

Zavedení multifaktorové autentizace představuje významný krok směrem k vyššímu zabezpečení dat. Rychlejší archivace a rozšíření kolekce REST-API služeb přispívá k celkové optimalizaci systému. Tato řada vylepšení přináší uživatelům pohodlnější a bezpečnější prostředí.

Řada dalších novinek v HELIOSu

Nově přidané funkce do systému Helios Nephrite zahrnují možnost vytváření pracovních cest, balíček pro auditory a modul Multicompany zase správu velkých holdingových společností. V oblasti výroby přináší Cathedral Software nový výrobní konfigurátor a kapacitní plánování. Propojení na mySTOCK WMS od firmy Kvados rozšiřuje nabídku warehouse management systémů neboli WMS – systému na řízení skladu.

Novinkou u systémů je také integrace aplikačního systému Logis, který umožňuje napojení třeba na pokročilé plánování a rozvrhování výroby, nebo na Gatema mobilní skladní u HELIOSu iNuvio.

Inovace představují í nejen rozšíření funkcí, ale také adaptaci na specifické potřeby  nezbytné pro průmysl 4.0. Propojení s externími partnery a dodavateli přináší komplexnější a efektivnější řízení firemních procesů pokrývající veškerý provoz velkých výrobních firem a multioborových holdingových společností.

Vedoucí oddělení inovací a rozvoje  Jiří Panec upřesnil, jak se v Asseco Solutions reaguje na rozvoj systémů ERP HELIOS. Zdůraznil, že ambicí společnosti je neustále posouvat  a inovovat své produkty HELIOS, přičemž se musí vyváženě přizpůsobovat rychle se měnícím potřebám zákazníků.

Flexibilita a schopnosti posouvat se k dynamickým trendům jsou důležité pro udržení konkurenceschopnosti. Aktivní přístup k inovacím je důležitou nutností ve světě neustále se měnících technologií.

Budoucnost ERP systémů

S rostoucím tlakem na implementaci nejnovějších trendů lze očekávat, že budoucnost ERP systémů spočívá v menších, specializovaných aplikacích, které budou navzájem komunikovatposkytovat jednotné a intuitivní uživatelské prostředí v cloudu.

Představa o autonomních aplikacích komunikujících mezi sebou slibuje vyšší efektivitu a personalizaci. Důležitým prvkem bude schopnost snadné integrace a interakce mezi různými aplikacemi navzájem.

Informační systém HELIOS nejen drží krok s nejnovějšími trendy v oblasti ERP, ale aktivně představuje inovace, které zlepšují efektivitu a uživatelský zážitek. S jasným vedením a ambicí přinášet přidanou hodnotu uživatelům, Asseco Solutions s implementačními partnery zůstává předním hráčem v oblasti podnikových informačních systémů.

Přihlaste se do 16. 1. 2024 na školení Mzdové legislativy, které proběhne v úterý 23. ledna 2024  
od 9 do 12 hodin on-line přes MS TEAMS nebo fyzicky ve školící místnosti  v Gatemě IT,
Boskovice, ul. Průmyslová 2503/2.
Cena školení je 2.200 Kč bez DPH.

Obsahem školení v úterý 23. ledna 2024 bude

 Zákoník práce

Konsolidační balíček

Přechod na rok 2024

 Sociální pojištění od roku 2024

Redukční hranice 

Náhrada při pracovní neschopnosti od roku 2024

Zdravotní pojištění od roku 2024 (minimální vyměřovací základ)
Výše minimální a zaručené mzdy 2024
Daň z příjmu fyzických osob 2024
Roční zúčtování daně 2023
ZPS – zákonné pojištění zaměstnavatele 2024
Další legislativní změny, které budou v době školení v platnosti

Chcete se zúčastnit školení

Mzdová legislativa 2024 od Gatema IT?  

Přihlaste se do 16. 1. 2024Společnost RYKO a.s., třetí největší zaměstnavatel na Děčínsku a významný hráč v oblasti údržby, prohlídek, oprav a modernizací železničních nákladních vozů, úspěšně dokončila proces migrace informačního systému a aktivně využívá ERP systém HELIOS Nephrite. Transformace byla provedena s cílem pokrýt všechny procesy výroby a automatizovat schvalovací procesy prostřednictvím modulu Workflow.

Společnost RYKO a.s. spolupracuje s Gatema IT a.s. již od roku 2013, kdy si pořídila Gatema WMS (Warehouse Management System) pro správu skladu materiálu, dílů a zejména pro železniční dvojkolí.

Skladování železničních dvojkolí s Gatema WMS

Gatema WMS umožňuje přehlednou evidenci tisíců položek různých rozměrů se specifickými skladovacími požadavky, včetně železničního dvojkolí. Modul usnadňuje plánování příjemek, výdejek a inventur, což je klíčové pro správu skladu s téměř 3000 položek jako má RYKO.

Historie společnosti RYKO

Opravny železničních kolejových vozidel v prostorách společnosti RYKO sahají až do roku 1871, byť byla společnost RYKO oficiálně založena až v roce 1992. Dnes je RYKO plně certifikovaným dodavatelem údržby, prohlídek, oprav a modernizací pro železniční nákladní vozy. Společnost má rozsáhlou nabídku služeb pro majitele vozů jak z Česka, tak i ze zahraničí.

S pracovišti v Děčíně, Mladé Boleslavi a Kralupech nad Vltavou, RYKO pokrývá periodické revize, opravy a údržbu železničních vozů po celé České republice.

Přínosy Implementace HELIOS Nephrite

Implementace HELIOS Nephrite přinesla do společnosti RYKO několik klíčových přínosů.

HELIOS Nephrite umožňuje přesné nastavení procesů výroby, což výrazně zvyšuje efektivitu zpracování.

Informační systém HELIOS Nephrite samostatně sleduje poptávkové a nabídkové řízení a poskytuje komplexní přehled. Nový systém zajišťuje efektivní plánování výroby a materiálových potřeb, což RYKu poskytlo ještě lepší optimalizaci skladových procesů.

A hlavně  HELIOS Nephrite obsahuje modul Workflow, který nabídl automatizaci běžných agend, včetně mezd, banky, fakturací a účetnictví.

S mobilními terminály začalo RYKO snadno evidovat vstupní prohlídky vagonů přímo v kolejištích, což přineslo flexibilitu a rychlost ve sledování stavu oprav. Implementace HELIOSu Nephrite přinesla společnosti RYKO klíčové výhody, včetně přesného nastavení procesů výroby a efektivního plánování materiálových potřeb, čímž zvýšila celkovou efektivitu zpracování zakázkových oprav.

Využití HELIOSu Nephrite v praxi

Celý proces začíná založením zakázky do systému, kde jsou všechny relevantní informace o vagonu. Po převzetí zakázky technikem se vytvoří konkrétní zadání pro výrobu. V průběhu opravy sleduje systém náklady a následně generuje fakturu, která navazuje na původní cenovou nabídku.

Nad komplexním úkolem oprav je nastaven workflow proces, který umožňuje plynulé předávání zakázek mezi jednotlivými pracovišti. Tento proces zahrnuje i odstavení v případě komplikací, kdy technik může identifikovat problém a zaúkolovat další úseky nebo oddělení pro řešení.

Důležitou součástí procesu je i skladová evidence, kde každý vydávaný materiál je přesně spojen s konkrétní zakázkou. Tímto způsobem je možné přesně sledovat spotřebované zdroje a náklady spojené s každou zakázkou a řádně vystavit správnou fakturu k úhradě.

Zaujal vás HELIOS Nephrite?

Ozvěte se nám a domluvte si nezávaznou konzultaci.


Rádi probereme možnosti jeho využití i ve vaší firmě.

Modernizace ERP systému zajistila RYKu konkurenční výhodu v dynamickém prostředí železničního průmyslu

Implementace HELIOS Nephrite přinesla do společnosti RYKO výrazné zlepšení ve sledování, plánování a efektivitě výrobních procesů.

V závěru lze konstatovat, že roční využívání  HELIOSu Nephrite vynesla společnost RYKO do nové éry digitální transformace, a tak se firma RYKO tak stává špičkovým příkladem využití moderních informačních technologií pro optimalizaci provozu v oboru železniční dopravy.

V dnešním moderním byznysovém prostředí se společnosti nevyhýbají implementaci efektivních informačních systémů. Důležitým hráčem na poli ERP systémů je HELIOS Nephrite, a především v čase plánovaného ukončení podpory starších verzí v roce 2024, se mnoho firem zajímá o migraci na tuto moderní platformu.

Kdy se obvykle vyplatí migrovat?

Před migrací na vyšší verzi HELIOSu se zaměříme na základní otázky, které by si každá firma měla položit před rozhodnutím o změně ERP systému. Zhodnotit náklady, efektivitu a rychlost stávajícího systému se ukazuje být klíčovým krokem.
Otázky o vizi firmy, povědomí o výrobních procesech a celkovém zlepšení plánování výroby i firemních procesech jsou na místě.
A v neposlední řadě rozhoduje technologická dostatečnost stávajícího řešení, uživatelská vybavenost systému, ale také dostupná modernizace systému ERP s pravidelnou aktualizací ERP. Pokud již něco nefunguje nebo není k dispozici, pak je potřeba se poohlédnout po změně a migrovat na vyšší verzi.


Obavy z migrace

Ztráta dat, dočasné omezení životaschopnosti firmy a další obavy jsou zbytečné. Zkušenosti vedoucího projektů na migraci Marka Cabáka z Gatema IT přinášejí cenný pohled na reálné obavy spojené s přechodem na HELIOS Nephrite. Zdůrazňuje, že ztráta dat, odlišné ovládání, zdlouhavý proces testování funkčnosti a komplexnost propojení speciálních dovývojů z Helios Greenu jsou starosti, které jsou průběžně a systematicky řešeny individuálním přístupem k migraci na HELIOS Nephrite.

„Migrace se řeší s každým klientem individuálně a není třeba se procesu obávat. Z kapacitních důvodů je ale potřeba vše naplánovat s dostatečnou časovou rezervou. V první fázi se naplánujeme harmonogram, dále se připraví testovací prostředí, instalujeme nový systém se všemi dovývoji na třetí strany, školí se a testuje a až poté následuje přechod do ostrého provozu.“
V případě HELIOS Nephrite podobné obavy u zákazníků brzy odpadnou a přechod ze starší verze je víceméně bezproblémový. Rozhodně není potřeba se migrace na nový moderní software obávat, doplňuje Cabák.

Časová rezerva a ukončení podpory

Význam dostatečné časové rezervy při migraci ze starších verzí na HELIOS Nephrite je ale opodstatněný. Kapacitní důvody a plánované ukončení podpory starších produktů v červnu 2024 jsou důležitými faktory, které by firmy neměly podceňovat. Stávajícím uživatelům HELIOS Green je rozhodně doporučeno neotálet s plánováním migrace.

Pomocník ve výrobě

Potřebujete mít v každém okamžiku přesné informace o stavu výroby, plánovaných aktivitách i realizovaných zakázkách? Přejděte na Helios Neprite. Získáte víc. Specifické výhody HELIOSu Nephrite pro výrobní firmy jsou především v nabídkovém řízení, plánování výroby, kontrole dostupnosti materiálu a optimalizaci mezioperačních časů. Jedná se o důležité faktory, které mohou zvýšit efektivitu a týmovou spolupráci ve výrobních firmách. Pomáhá správcům optimalizovat provoz systému a hledat příčiny problémů, manažerům řídit práci zaměstnanců a dodavatelů a možnost sledovat využití systému a podle něj zacílit rozvoj do správných míst výrobního procesu.

HELIO Nephrite není pouze pro výrobní firmy.

Zároveň posílíte systém v oblasti BI a chytrém workflow. HELIOS Nephrite dovede datové znalosti propůjčit interním i externím BI nástrojům a pomoci tak nejen specializovaným útvarům controllingu, ale všem manažerům, kteří potřebují pracovat s tvrdými daty.

Migraci na HELIOS Neprite řekněte ano

Celkově lze konstatovat, že migrace na HELIOS Nephrite není pouze nevyhnutelnou změnou kvůli ukončení podpory starších produktů, ale může přinést mnoho výhod, nejen pro výrobní firmy. S pečlivým plánováním a individuálním přístupem od HELIOS Nephrite mohou firmy snadno překonat úskalí spojená s migrací a vstoupit do nové éry efektivního řízení firemních procesů.
Přechod firmy na nový systém často vyvolává u jejích pracovníků a vedení obavy. Ať už z možné ztráty dat, dočasného omezení životaschopnosti firmy, či jiných dalších problémů. V případě HELIOS Nephrite však podobné obavy u zákazníků brzy odpadnou a přechod ze starší verze je víceméně bezproblémový. Rozhodně není potřeba se migrace na nový moderní software obávat.

Zaujal vás HELIOS Nephrite?

Ozvěte se nám a domluvte si nezávaznou konzultaci.
Rádi probereme možnosti jeho využití i ve vaší firmě.

Jedním z klíčových modulů ERP HELIOS systému je aplikace Spiska, který umožňuje správu a evidenci spisů, dokumentů, a dalších souvisejících informací. V tomto článku se zaměříme na popis a výhody tohoto důležitého aplikace v rámci ERP HELIOSu.

Ve světě dynamických podnikatelských výzev a rychlých změn nelze podceňovat význam efektivní správy dokumentů. Zastaralé papírové archivy jsou minulostí a nová digitální éra klade na podniky vyšší nároky na organizaci, transparentnost a bezpečnost dokumentů.

Systém ERP HELIOS přichází s odpovědí na tyto požadavky v podobě pokročilého aplikace Spiska, která přináší nejen centralizovanou evidenci, ale i širokou škálu výhod pro moderní podnikání.

Co je aplikace Spiska?

Cloudové řešení správy dokumentů pro všechny typy organizací, které pokrývá všechny legislativní požadavky na systémy spisových služeb. Aplikace Spiska slouží k organizaci, správě a kontrole spisků. Spisky mohou být různorodé a týkat se různých oblastí podnikání, například fakturační spisky, zakázkové spisky, interní komunikace, nebo právní dokumenty. Aplikace Spiska zajišťuje centralizovanou evidenci těchto dokumentů, a to včetně jejich historie a revizí, což přispívá k vyšší transparentnosti a efektivitě celého procesu.

Centralizovaná evidence a příjem elektronických podání

Aplikace SpiskaERP HELIOSu umožňuje centralizovanou evidenci všech spisků a dokumentů na jednom místě. Díky tomu uživatelé získávají snadný a rychlý přístup ke klíčovým informacím bez složitého hledání ve více odděleních. Navíc je tato aplikace schopna zpracovat veškeré elektronické podání podané prostřednictvím systémů elektronické pošty, včetně ISDS, emailu, technického nosiče a portálu, což výrazně zjednodušuje a urychluje komunikační procesy.

Za zmínku stojí i funkce zobrazení subjektu (žadatele/adresáta) v mapě, což přináší nový rozměr vizualizace vztahů mezi subjekty a jejich geografickou polohou.

Notifikace a schvalovací procesy pro efektivní workflow

Důležité dokumenty mohou vyžadovat schválení nebo komentář od určitých osob. Aplikace Spiska umožňuje nastavit automatické notifikace uživatelům při aktualizaci dokumentů. Taktéž lze definovat schvalovací procesy, aby bylo zajištěno, že dokumenty projdou odpovídajícími instancemi před jejich publikací.

Manažerský systém pro lepší kontrolu

Pro manažery a vedoucí pracovníky je k dispozici Manažerský systém, který umožňuje důkladné vyhodnocení využívání a vytíženosti systému spisové služby. S tímto nástrojem mají manažeři přehled o počtech řízení a typů dokumentů včetně příloh a jejich stavu. To poskytuje cenné informace pro zlepšení procesů a efektivitu týmu.

Pokročilé funkce pro větší efektivitu a kontrolu

Aplikace Spiska nabízí řadu pokročilých funkcí, které výrazně zlepšují procesy správy dokumentů. Díky verzi dokumentů a evidenci revizí mají uživatelé neustálý přehled o změnách v dokumentech a jejich historii. Barevné rozlišení typů písemností pak usnadňuje orientaci a rychlé vyhledávání požadovaných informací.

Nové procesy a služby pro snížení časové náročnosti

Společnost Asseco Solution usiluje o inovace a zlepšení výkonnosti aplikace Spiska. Postupně implementuje procesy a služby, které mají za cíl snížit časovou náročnost spojenou s prací s dokumenty v listinné formě. Mezi inovace patří elektronický Podací arch, Hybridní pošta, Konverzní pošta a další, což umožní uživatelům pohodlnější a efektivnější zpracování dokumentů.

Výhody aplikace Spiska v ERP HELIOSu

Zlepšená organizace: Centrální evidence spisků usnadňuje uživatelům rychlé vyhledání a přístup ke všem potřebným informacím, což vede k efektivnímu řízení a zlepšené organizaci podnikových dat. Spiska automatizuje procesy, jako jsou notifikace a schvalovací postupy, zaměstnanci mají automaticky přehled o všech změnách a aktualizacích dokumentů. Tím tedy redukuje administrativní zátěž, snižuje riziko chyb a umožňuje zaměstnancům soustředit se na důležitější úkoly.

Díky přístupovým právům aplikace Spiska zajišťuje vyšší bezpečnost citlivých informací a minimalizuje riziko úniků dat.

Celkově řečeno, aplikace Spiska je klíčovou součástí ERP HELIOSu, která pomáhá firmám zlepšit organizaci, transparentnost a efektivitu správy dokumentů. Integrace s dalšími aplikacemi umožňuje uživatelům snadno pracovat s různými typy dokumentů a usnadňuje spolupráci mezi odděleními. Aplikace Spiska ale není určena pouze v oblasti veřejné správy, ale najde uplatnění ve všech typech organizací, které hledají řešení pro komplexní správu dokumentů. Díky těmto výhodám zvládnou firmy lépe reagovat na výzvy moderního podnikání a budou zvyšovat svou konkurenceschopnost.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram