Gatema Holding expanduje na slovenský trh ERP systémů

Gatema Holding s.r.o. vstupuje se 60% podílem do slovenské firmy d2B s.r.o., která poskytuje IT služby v oblasti podnikových informačních systémů. Zbývající podíl zůstává v původní vlastnické struktuře.


Obě společnosti jsou dlouholetými partnery Asseco Solutions, a.s. Gatema působí na trhu informačních systémů téměř 30 let a zaměřuje se především na prodej a implementaci ERP HELIOS iNuvio do segmentů SME. d2B se naopak věnuje dodávkám HELIOS Nephrite pro segment enterprise.

„Jedním z cílů této akvizice je posílení příležitostí implementace ERP systému HELIOS Nephrite a získání rozmanitého portfolia zákazníků. Zároveň se navýší pokrytí služeb pro stávající i potenciální zákazníky v obou zemích s možnostmi vzájemného sdílení kapacit. Vzniká tak silný tým zkušených a kvalifikovaných odborníků“, uvedl Stanislav Sýkora, CEO a předseda jednatelů společnosti Gatema Holding s.r.o.

Obě firmy mají bohaté zkušenosti s vývojem a implementací podnikových informačních systémů. Pro další růst je akvizice dalším krokem, který pomůže posílit pozici Gatemy na Slovensku a d2B v Česku. „Přínos pro zaměstnance obou firem je určitě pozitivní, v podobě posílení stability společnosti, solidního finančního zázemí i postavení na trhu“, říká František Vlk, majoritní vlastník Gatema Holding s.r.o.

„Sme nesmierne radi, že sa akvizícia so spoločnosťou Gatema Holding podarila. Naše silné stránky a portfólio služieb sa vzájomne dopĺňajú, z čoho budú profitovať obidve spoločnosti. Máme ambíciu rozvíjať aktivity v segmente enterprise v Českej republike a toto strategické partnerstvo nám k tomu môže významne napomôcť“, doplnil Marián Adzima, spoluzakladatel a jednatel d2B s.r.o.


O d2B s.r.o.

Společnost byla založena v září 2011. Centrálu má v Bratislavě a pobočky v Banské Bystrici, Liptovském Mikuláši a Praze. Poskytuje IT služby v oblasti podnikových informačních systémů HELIOS Nephrite (dříve HELIOS Green), se specializací především na odpadové hospodářství, média a vodohospodářství. Další informace o společnosti d2B s.r.o.: www.d2b.sk

O Gatemě Holding s.r.o.

Firma vznikla v roce 1992 v Boskovicích a v současné době je významným hráčem na poli informačních technologií a respektovaným evropským výrobcem desek plošných spojů a také vývojářem audiovizuálních systémů pro zdravotnická zařízení. Gatema Holding s.r.o. zaměstnává v Boskovicích, Brně a Třebíči více než 190 zaměstnanců a obrat za loňský rok přesáhne částku 300 milionů korun. Více informací o Gatemě:  www.gatema.cz a  www.gatemait.cz

MZDY – novinky pro rok 2022

Legislativními změnami v oblasti mzdové problematiky a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci mzdových účetních v roce 2022, provedou naše zákazníky konzultanti Gatema IT.

Komu je školení určeno?

Kurz je určen pro mzdové účetní stávajících zákazníků Gatema IT. 

Kdy se webinář koná?

V úterý 25. 1. 2022 od 9 hodin.

Školení proběhne formou videokonference přes Microsoft Teams.

Předpokládaná délka trvání 2-3 hodiny.

Cena 1 200Kč vč. DPH


Jaká témata zazní?

Přechod na rok 2022

Kontrola údajů před uzávěrkou prosince 2021

Roční závěrka

Mzdové konstanty a kalendáře

Sociální a nemocenské pojištění od roku 2022

Redukční hranice

Náhrada při pracovní neschopnosti od roku 2022

Redukovaný průměrný výdělek

Hranice pro vyplácení náhrady mzdy za PN

Zdravotní pojištění od roku 2022 (minimální vyměřovací základ)

Výše minimální a zaručené mzdy 2022

Daň z příjmu fyzických osob 2022

Roční zúčtování daně 2021

ZPS – zákonné pojištění zaměstnavatele 2021

Další legislativní změny, které nastanou

Prostor na dotazy


Přihlášky prosím zasílejte do 21. 1. 2022 na email hana.halvova@gatema.cz

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram