SRM

SRM znamená Supplier Relationship Management neboli Řízení vztahů se dodavateli. Tato oblast se zabývá správou a optimalizací vztahů s dodavateli v rámci dodavatelského řetězce. Cílem je vytvořit a udržovat strategické a efektivní vztahy s dodavateli, což může zahrnovat spolupráci na strategickém plánování, hodnocení výkonnosti dodavatelů, a dalších činností, které vedou k lepšímu řízení a výkonnosti dodavatelské sítě. Ve svém jádru je SRM zaměřeno na dosažení vzájemných výhod pro obě strany - firmu a dodavatele - a na minimalizaci rizik spojených s dodavatelským řetězcem.

‹ Zpět do slovníku
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram