MRP systém

Plánování potřeby materiálu, zkratka MRP vychází z anglického material requirements planning. Jde o předchůdce ERP systému, pro druhou generaci MRP se v 90. letech uchytila zkratka ERP.

‹ Zpět do slovníku
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram