Komplexní test

Konečné ověření funkčnosti testovaného informačního systému v plném produkčním prostředí před spuštěním ostrého provozu. Pokud je komplexní test současně testem závěrečným, předcházejí mu testy jednotlivých dílčích plnění.

‹ Zpět do slovníku
©2017–2022, Gatema IT a.s.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram