APS systém

Advanced Planning System nebo Advanced Planning and Scheduling. Pokročilé plánování výroby je přístup k řízení a plánování výrobních a logistických procesů. Zahrnuje detailní analýzu výrobních dat, předpovídání poptávky, plánování výrobních kapacit, správu skladových zásob, a optimalizaci celého dodavatelského řetězce. Cílem je optimalizovat využití zdrojů, minimalizovat časy a náklady výroby, a zlepšit celkovou efektivitu výrobního procesu.

‹ Zpět do slovníku
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram