HELIOS Orange edice iNUVIO

Nová edice navazuje na dosavadní kvalitu ERP systému HELIOS Orange a navíc uživatelům poskytuje zcela nový a iNOVATIVNÍ přístup k důležitým datům. Kromě nového moderního vzhledu přináší celou řadu funkcionálních novinek a vylepšení, které uživateli zrychlí jeho každodenní práci. iNDIVIDUÁLNÍ prostředí systému si každý může upravit zcela dle svých potřeb a zvyklostí.

K dalším výhodám nové edice patří integrované Business Intelligence řešení (BI), které svým uživatelům dává ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty a poskytuje okamžitou podporu pro rozhodování a řízení firmy. 

Stáhnout kompletní katalog zde

Vyplněním formuláře získáte v případě objednávky 2 dny analýzy zdarma.

Gatema
item

HELIOS Orange edice iNUVIO je:

iNTUITIVNÍ
Nová ergonomie uživatelského prostředí poskytuje uživateli komfortnější, příjemnější a především jednodušší ovládání systému. Vyšší rychlost a přehlednost je dosažena díky novým funkcím, jako např. dashboardy, fulltextové vyhledávání či zcela přepracovaná navigace.
 
iNDIVIDUÁLNÍ
Prostředí systému si každý uživatel může upravit zcela dle svých individuálních potřeb a zvyklostí. Příjemné, personifikované prostředí je k dispozici díky novým vlastnostem umožňujícím definovat individuální pracovní prostředí jak po obsahové, tak vizuální stránce.
 
iNTELIGENTNÍ
Dostupnost klíčových informací ve správné formě je základním předpokladem pro správná a rychlá rozhodnutí. Systém vyhodnocuje informace a za využití vnitřních nástrojů (např. prediktivní analýzy či Business Intelligence) předkládá uživateli podklady pro rozhodování.
 
iNFORMUJÍCÍ
Nejen forma, ale také dodání informací ve správný čas, je důležitým předpokladem pro jejich následné zpracování. HELIOS Orange edice iNUVIO přináší mnoho nových funkcionalit (např. notifikační centrum), zajišťující předání informací uživateli v nejvhodnějším okamžiku a formě.
 
item

HELIOS Orange je „iN“

Edice iNUVIO přináší celou řadu dalších vlastností, přidaných do systému na základě námětů našich zákazníků. A to při zohlednění moderních trendů a technologií. Výrazné inovace byly realizovány nejen na úrovni ovládání systému či reportingu, ale především přibyla řada nových funkcionalit v jednotlivých agendách systému.

Disponuje plnohodnotným Business Intelligence řešením (BI), které umožňuje svým uživatelům ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty. Tato data mají mnohdy velký vliv na správnost strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch společnosti. BI je nativní součástí HELIOS Orange edice iNUVIO, což je z procesního hlediska efektivnější a navíc není nutné kupovat řešení třetích stran za mnohem vyšší cenu. BI obsažené v edici iNUVIO pokrývá kompletně celý reportovací cyklus, od sběru dat z nejrůznějších zdrojů až po jejich prezentaci koncovým uživatelům. 

 
item

Proč právě HELIOS Orange v edici iNUVIO?

Vybrali jsme pro vás 10 TOP vychytávek:
  1. Plnohodnotné a intuitivní CRM.
  2. Moderní a do systému plně integrované řešení Business Intelligence.
  3. Insolvenční rejstřík na zaměstnance a organizaci.
  4. Vylepšená práce s více databázovými instalacemi (hromadné změny, kopírování apod.).
  5. Nástroj prediktivní analýzy důsledků.
  6. Možnost změny vzhledu uživatelského rozhraní a plná editovatelnost všech editorů (formulářů) systému.
  7. Zcela nové nástroje pro schvalování, upozorňování (notifikace) a komunikaci v rámci systému.
  8. Mnoho předpřipravených widgetů v rámci Dashboardů.
  9. Pokročilé možnosti administrace a vizualizace marží na zboží.
  10. Přímá publikace dat z HELIOSu na webu.